← Back to team overview

compiz team mailing list archive

[Bug 559101] Re: compiz error

 

Pakiet: compiz-gnome
Stan: zainstalowany
Zainstalowany automatycznie: nie
Wersja: 1:0.8.4-0ubuntu15
Priorytet: opcjonalny
Sekcja: x11
Opiekun: Ubuntu Core Developers <ubuntu-devel-discuss@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Rozmiar rozpakowanego: 557k
Wymaga: libatk1.0-0 (>= 1.29.3), libc6 (>= 2.7), libcairo2 (>= 1.2.4),
    libdbus-1-3 (>= 1.0.2), libdbus-glib-1-2 (>= 0.78), libdecoration0,
    libfontconfig1 (>= 2.8.0), libfreetype6 (>= 2.2.1), libgconf2-4 (>=
    2.27.0), libglib2.0-0 (>= 2.16.0), libgnome-desktop-2-17 (>= 1:2.29.92),
    libgnome-window-settings1 (>= 1:2.17.5), libgtk2.0-0 (>= 2.18.0),
    libmetacity-private0 (>= 1:2.26.0), libpango1.0-0 (>= 1.14.0),
    libstartup-notification0 (>= 0.10), libwnck22 (>= 2.22.0), libx11-6 (>=
    0), libxcursor1 (> 1.1.2), libxrender1, zlib1g (>= 1:1.1.4), gconf2 (>=
    2.12.1-1), compiz-core (= 1:0.8.4-0ubuntu15), compiz-plugins (=
    1:0.8.4-0ubuntu15), compizconfig-backend-gconf (>= 0.7.4)
Sugeruje: gnome-themes
Opis: OpenGL window and compositing manager - GNOME window decorator
 Compiz wprowadza różnorodne efekty wizualne, które czynią środowisko graficzne
 Linuksa łatwiejszym w użyciu, potężniejszym i bardziej intuicyjnym oraz
 bardziej dostępnym dla użytkowników mających specjalne wymagania. 
 
 This package contains files needed to integrate compiz with the GNOME desktop
 environment.

-- 
compiz error
https://bugs.launchpad.net/bugs/559101
You received this bug notification because you are a member of compiz
packagers, which is subscribed to compiz in ubuntu.References