← Back to team overview

compiz team mailing list archive

[Bug 1096325] [NEW] only the top half of the screen visabel

 

You have been subscribed to a public bug:

Ik heb alleen de bovenste helft van het scherm.
als ik met de muis naar benede ga komt de muis weer bovenaan het scherm tevoorschijn.
en krijg ik een ander gedeelte van het scherm te zien.
bij het opstarten werkt het scherm dan wel ik zie dan het linux logo
het andere gedeelte van het scherm toont nog een gedeelte van het opstarten.

oplossing: automatisch inloggen uitschakelen


I have only the top half of the screen.
if I use the mouse to go Benede comes the mouse back to the top of the screen appear.
and I get a different portion of the screen.
startup screen works or I see the linux logo
the other part of the screen shows a further part of the start-up.

solution: automatically login off

** Affects: compiz (Ubuntu)
     Importance: Undecided
         Status: New


** Tags: bot-comment
-- 
only the top half of the screen visabel
https://bugs.launchpad.net/bugs/1096325
You received this bug notification because you are a member of compiz packagers, which is subscribed to compiz in Ubuntu.