← Back to team overview

lp-l10n-ca team mailing list archive

Nova traducció

 

Per favor, podeu revisar la traducció de RedNotebook? És que està
pràcticament sencera i és una llàstima que no isca perquè no estiga
repassada.

https://translations.launchpad.net/rednotebook/trunk

Gràcies.

Follow ups