← Back to team overview

widelands-dev team mailing list archive

[Merge] lp:~stonerl/widelands/big_inn_missing_animation into lp:~widelands-dev/widelands/mines-worldsavior

 

Toni Förster has proposed merging lp:~stonerl/widelands/big_inn_missing_animation into lp:~widelands-dev/widelands/mines-worldsavior.

Requested reviews:
 Widelands Developers (widelands-dev)

For more details, see:
https://code.launchpad.net/~stonerl/widelands/big_inn_missing_animation/+merge/352844
-- 
The attached diff has been truncated due to its size.
Your team Widelands Developers is requested to review the proposed merge of lp:~stonerl/widelands/big_inn_missing_animation into lp:~widelands-dev/widelands/mines-worldsavior.
=== modified file 'data/i18n/translation_stats.conf'
--- data/i18n/translation_stats.conf	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ data/i18n/translation_stats.conf	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -1,38 +1,38 @@
 [global]
-total=57935
+total=57934
 
 [ar]
-translated=9067
+translated=9066
 
 [ast]
 translated=466
 
 [bg]
-translated=48757
+translated=48756
 
 [br]
 translated=411
 
 [ca]
-translated=58301
+translated=58300
 
 [cs]
-translated=44269
+translated=44268
 
 [da]
-translated=41449
+translated=41448
 
 [de]
-translated=58301
+translated=58300
 
 [el]
-translated=13033
+translated=13032
 
 [en_CA]
 translated=523
 
 [en_GB]
-translated=46114
+translated=46113
 
 [en_US]
 translated=453
@@ -53,19 +53,19 @@
 translated=110
 
 [fi]
-translated=44242
+translated=44241
 
 [fr]
-translated=56891
+translated=56890
 
 [fy]
-translated=3886
+translated=3885
 
 [ga]
 translated=0
 
 [gd]
-translated=44509
+translated=46898
 
 [gl]
 translated=10296
@@ -80,7 +80,7 @@
 translated=3020
 
 [hu]
-translated=33937
+translated=33936
 
 [ia]
 translated=125
@@ -89,13 +89,13 @@
 translated=31
 
 [ig]
-translated=135
+translated=134
 
 [it]
-translated=36268
+translated=36267
 
 [ja]
-translated=53751
+translated=53750
 
 [jv]
 translated=22
@@ -104,7 +104,7 @@
 translated=4
 
 [ko]
-translated=29681
+translated=29680
 
 [krl]
 translated=89
@@ -125,10 +125,10 @@
 translated=30
 
 [nb]
-translated=8859
+translated=8858
 
 [nds]
-translated=28929
+translated=29852
 
 [nl]
 translated=33076
@@ -143,16 +143,16 @@
 translated=40886
 
 [pt]
-translated=35055
+translated=35054
 
 [pt_BR]
-translated=15192
+translated=15191
 
 [ro]
 translated=1029
 
 [ru]
-translated=48248
+translated=48247
 
 [rw]
 translated=48

=== modified file 'data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/big_inn/init.lua'
--- data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/big_inn/init.lua	2018-07-24 09:10:45 +0000
+++ data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/big_inn/init.lua	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -71,10 +71,10 @@
     actions = {
       -- time total: 33
       "return=skipped unless economy needs ration",
-      "sleep=23000",
+      "sleep=16000",
       "consume=barbarians_bread,fish,meat",
       "playsound=sound/barbarians/taverns tavern 100",
-      "sleep=10000",
+      "animate=working 17000",
       "produce=ration"
     }
    },
@@ -86,7 +86,11 @@
       "return=skipped unless economy needs snack",
       "consume=barbarians_bread fish,meat beer",
       "playsound=sound/barbarians/taverns biginn 100",
+<<<<<<< TREE
       "sleep=37000",
+=======
+      "animate=working 32000",
+>>>>>>> MERGE-SOURCE
       "produce=snack"
     }
    },
@@ -98,7 +102,11 @@
       "return=skipped unless economy needs meal",
       "consume=barbarians_bread fish,meat beer_strong",
       "playsound=sound/barbarians/taverns biginn 100",
+<<<<<<< TREE
       "sleep=40000",
+=======
+      "animate=working 35000",
+>>>>>>> MERGE-SOURCE
       "produce=meal"
     }
    },

=== modified file 'po/map_the_green_plateau.wmf/map_the_green_plateau.wmf.pot'
--- po/map_the_green_plateau.wmf/map_the_green_plateau.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/map_the_green_plateau.wmf/map_the_green_plateau.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/maps/gd.po'
--- po/maps/gd.po	2018-03-30 06:59:15 +0000
+++ po/maps/gd.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -8,9 +8,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.launchpad.net/widelands\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-03-24 18:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-03-24 18:25+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-29 14:35+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/gd/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -130,15 +130,15 @@
 
 #: ../../data/campaigns/campaigns.conf:52
 msgid "From Water to Ice"
-msgstr ""
+msgstr "On uisge dhan deigh"
 
 #: ../../data/campaigns/campaigns.conf:54
 msgid "Frisians"
-msgstr ""
+msgstr "Frìoslannaich"
 
 #: ../../data/campaigns/campaigns.conf:56
 msgid "For advanced players. Introduces the Frisians"
-msgstr ""
+msgstr "Do chluicheadairean adhartach. Bheir e eòlas air na Frìoslannaich dhut."
 
 #: ../../data/campaigns/campaigns.conf:57
 msgid ""
@@ -148,7 +148,7 @@
 "example for the hardships all Frisians have to face – or a sign from the "
 "gods that a tribe that only just settled here must seek out an entirely new "
 "home?"
-msgstr ""
+msgstr "’S e dùbhlan gun fhaochadh a th’ ann a bhith a’ faighinn beòlshlaint on chuan agus tha sin fìor do shluagh oirthir Cuan Tuathach nam Frìoslannach gu h-àraidh. Nach e a bha san tuil-ruadh mu dheireadh, seo am fear as miosa ann an cuimhne nan daoine, ach dùbhlan àbhaisteach eile ro na Frìoslannaich – no an e samhla o na diathan a bh’ ann gun robh aig treubh a bha dìreach air a thuineachadh an-seo ri dachaigh gu tur ùr a shireadh?"
 
 #: ../../data/campaigns/campaigns.conf:86
 #: ../../data/campaigns/campaigns.conf:111
@@ -180,11 +180,11 @@
 #: ../../data/campaigns/campaigns.conf:129
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/elemental:8
 msgid "The Great Stormflood"
-msgstr ""
+msgstr "An tuil-ruadh"
 
 #: ../../data/campaigns/campaigns.conf:134
 msgid "Colder than Ice"
-msgstr ""
+msgstr "Nas fhuaire na an deigh"
 
 #: ../../data/campaigns/dummy.wmf/elemental:10
 msgid "Nobody"
@@ -231,23 +231,23 @@
 "Saint Marcellus’ Flood. Is it really nothing more than yet another storm, or"
 " a sign from the Gods that the Frisian community on the island of Langeness "
 "is not wanted here?"
-msgstr ""
+msgstr "Sa bhliadhna 1362, bhris an tuile as miosa a-riamh a-steach air beatha sìtheil muinntir nan Eileanan Frìoslannach a Tuath: Sin tuile Naoimh Mharcellus. Nach e ach tuile àbhaisteach eile a th’ ann no an e samhla o na diathan a th’ ann nach eil coimhearsnachd nam Frìoslannach ga h-iarraidh air eilean Langeness?"
 
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/elemental:11
 msgid ""
 "This scenario is set in a historical context, but most of the story line is "
 "fiction."
-msgstr ""
+msgstr "Chaidh an cnàmh-sgeul seo a shuidheachadh ann an co-theacsa eachdraidheil ach chan e ach faoinsgeul a th’ ann."
 
 #: ../../data/campaigns/fri02.wmf/elemental:8
 msgid "An Icy Welcome"
-msgstr ""
+msgstr "Fàilte reòite"
 
 #: ../../data/campaigns/fri02.wmf/elemental:10
 msgid ""
 "Reebaud and his tribe have arrived in the North. But their arrival between "
 "the frozen steppes and the snow-covered mountains is less than welcome…"
-msgstr ""
+msgstr "Ràinig Reebaud ’s a threubh an taobh tuath. Co-dhiù, chan eil fàilte bhlàth romhpa air an steip reòite is na monaidhean sneachdach…"
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial01_basic_control.wmf/elemental:8
 #: ../../data/campaigns/tutorials.conf:15

=== modified file 'po/maps/maps.pot'
--- po/maps/maps.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/maps/maps.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/maps/nds.po'
--- po/maps/nds.po	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/maps/nds.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -11,8 +11,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-20 07:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-21 08:57+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-29 13:54+0000\n"
 "Last-Translator: Benedikt Straub <benedikt-straub@xxxxxx>\n"
 "Language-Team: Low German (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/nds/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -902,7 +902,7 @@
 
 #: ../../data/maps/Twinkling_Waves.wmf/elemental:8
 msgid "Twinkling Waves"
-msgstr "Wo de Wellen tinkeln"
+msgstr "Waar de Wellen tinkeln"
 
 #: ../../data/maps/Twinkling_Waves.wmf/elemental:10
 msgid ""

=== modified file 'po/mp_scenario_island_hopping.wmf/mp_scenario_island_hopping.wmf.pot'
--- po/mp_scenario_island_hopping.wmf/mp_scenario_island_hopping.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/mp_scenario_island_hopping.wmf/mp_scenario_island_hopping.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/mp_scenario_smugglers.wmf/mp_scenario_smugglers.wmf.pot'
--- po/mp_scenario_smugglers.wmf/mp_scenario_smugglers.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/mp_scenario_smugglers.wmf/mp_scenario_smugglers.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_atl01.wmf/nds.po'
--- po/scenario_atl01.wmf/nds.po	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_atl01.wmf/nds.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-20 07:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-27 17:00+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-29 07:49+0000\n"
 "Last-Translator: Benedikt Straub <benedikt-straub@xxxxxx>\n"
 "Language-Team: Low German (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/nds/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -177,34 +177,34 @@
 "The ores have to be smelted at a smelting works before they can be used. The"
 " refined materials are then used in the weapon smithy, the armor smithy and "
 "the toolsmithy."
-msgstr ""
+msgstr "De Kluten mutten eerst in eenem Smeltwark smulten worden, ehr man se bruken kann. De baren Metallen worden dann in de Wapensmee, Panzersmee un Warktüügsmee bruukt."
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:89
 msgid ""
 "Build a mine of each type. Make sure to send geologists to the mountain "
 "first."
-msgstr ""
+msgstr "Bau vun elkeen Aard een Bargwark. Stüür aber eerst Schattsökers tum Barg."
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:90
 msgid "Build a smelting works"
-msgstr ""
+msgstr "Bau een Smeltwark"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:91
 msgid "Build an armor smithy and a weapon smithy"
-msgstr ""
+msgstr "Bau eene Panzersmee un eene Wapensmee"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:92
 msgid "Build a toolsmithy"
-msgstr ""
+msgstr "Bau eene Warktüügsmee"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:98
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:102
 msgid "Build a barracks"
-msgstr ""
+msgstr "Bau eene Kasern"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:100
 msgid "Recruiting new soldiers"
-msgstr ""
+msgstr "Neie Soldaten anhüren"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:101
 msgid ""
@@ -212,15 +212,15 @@
 "we need to deliver light tridents and tabards to the barracks. Recruits will"
 " arrive from the warehouse and receive one of each and some basic training "
 "to become a soldier."
-msgstr ""
+msgstr "Nu dat wi Wapen smeden könen, könen wi neie Soldaten anhüren. Daarto mutten wi Lütte Dreespitzen un Kluften to de Kasern levern. Lehrwichter komen vun eenem Kraamhuus un kriegen eens vun jede un eene Inföhren tum Fechten, un so worden se Soldaten."
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:108
 msgid "Build training sites for soldiers"
-msgstr ""
+msgstr "Bau Övens-Boen för Soldaten"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:110
 msgid "Soldier Training Sites"
-msgstr ""
+msgstr "Övens-Boen för Soldaten"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:111
 msgid ""
@@ -228,19 +228,19 @@
 "dungeon trains attack – the major attribute of the Atlanteans – and the "
 "labyrinth trains evasion, health and defense. The items produced by the "
 "industry are used to train better soldiers in the two training sites."
-msgstr ""
+msgstr "As all Völker könen de Atlantinger hör Soldaten utbilden: Gefahrelke Gangen lehren Angriff – daar sünd se baldadig in – un Dwaalwegen lehren Utwieken, Gesundheid un Verteidigung. De twee Övens-Boen bruken tum Lehren vun Soldaten de Waren, de vun de Metall-Wirtschaft produzeert worden."
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:112
 msgid "Build a dungeon and a labyrinth"
-msgstr ""
+msgstr "Bau Gefahrelke Gangen un Dwaalwegen"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:118
 msgid "Build a warehouse and a horse farm"
-msgstr ""
+msgstr "Bau een Kraamhuus un eene Peertüchteree"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:120
 msgid "Warehouse and Horse Farm"
-msgstr ""
+msgstr "Kraamhuus un Peertüchteree"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:121
 msgid ""
@@ -252,19 +252,19 @@
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:122
 msgid "Build a warehouse"
-msgstr ""
+msgstr "Bau een Kraamhuus"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:123
 msgid "Build a horse farm"
-msgstr ""
+msgstr "Bau eene Peertüchteree"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:129
 msgid "Build 3 ships to escape from the island"
-msgstr ""
+msgstr "Bau 3 Schippen, um vun de Insel uttorieten"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:131
 msgid "Escape From the Island"
-msgstr ""
+msgstr "Flücht vun de Insel"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:132
 msgid ""
@@ -275,7 +275,7 @@
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:133
 msgid "Build a shipyard close to the lake to start building ships"
-msgstr ""
+msgstr "Bau eene Warft dicht bi de Meer, um Schippen to bauen"
 
 #: ../../data/campaigns/atl01.wmf/scripting/texts.lua:144
 msgid "Proud to the Death"

=== modified file 'po/scenario_atl01.wmf/scenario_atl01.wmf.pot'
--- po/scenario_atl01.wmf/scenario_atl01.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_atl01.wmf/scenario_atl01.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_bar01.wmf/scenario_bar01.wmf.pot'
--- po/scenario_bar01.wmf/scenario_bar01.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_bar01.wmf/scenario_bar01.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_bar02.wmf/scenario_bar02.wmf.pot'
--- po/scenario_bar02.wmf/scenario_bar02.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_bar02.wmf/scenario_bar02.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_dummy.wmf/scenario_dummy.wmf.pot'
--- po/scenario_dummy.wmf/scenario_dummy.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_dummy.wmf/scenario_dummy.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_emp01.wmf/scenario_emp01.wmf.pot'
--- po/scenario_emp01.wmf/scenario_emp01.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_emp01.wmf/scenario_emp01.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_emp02.wmf/scenario_emp02.wmf.pot'
--- po/scenario_emp02.wmf/scenario_emp02.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_emp02.wmf/scenario_emp02.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_emp03.wmf/scenario_emp03.wmf.pot'
--- po/scenario_emp03.wmf/scenario_emp03.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_emp03.wmf/scenario_emp03.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_emp04.wmf/scenario_emp04.wmf.pot'
--- po/scenario_emp04.wmf/scenario_emp04.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_emp04.wmf/scenario_emp04.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_fri01.wmf/scenario_fri01.wmf.pot'
--- po/scenario_fri01.wmf/scenario_fri01.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_fri01.wmf/scenario_fri01.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"
@@ -126,8 +126,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:82
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:255
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:264
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:256
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:265
 msgid "Start recruiting soldiers"
 msgstr ""
 
@@ -156,12 +156,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:100
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:309
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:318
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:330
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:346
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:352
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:358
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:310
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:319
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:331
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:347
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:353
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:359
 msgid "Training Soldiers"
 msgstr ""
 
@@ -199,64 +199,70 @@
 "flee before the storm flood drowns the island."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:126
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:135
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:144
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:160
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:176
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:118
+msgid ""
+"You can build the port either on the easternmost tip of the island or in the "
+"place where the enemy’s headquarters stood."
+msgstr ""
+
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:127
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:136
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:145
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:161
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:177
 msgid "Introduction"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:127
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:128
 msgid "Welcome!"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – Introduction 1
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:129
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:130
 msgid ""
 "Welcome to the beautiful isle of Langeness! I am Reebaud, the chieftain of "
 "this pristine island."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – Introduction 1
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:132
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:133
 msgid ""
 "My tribe and I have just arrived from the mainland. There were fights with "
 "the Danes in the North, the Vikings in the East… So, I decided to lead my "
 "tribe away to start a quiet, peaceful life on this untouched island."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:136
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:137
 msgid "A new home"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – Introduction 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:138
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:139
 msgid ""
 "This is as good a place as any to start building our new home. First of all, "
 "we must ensure a stable supply of basic building materials."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – Introduction 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:141
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:142
 msgid ""
 "I have asked Hauke, one of my advisors to oversee the construction of our "
 "settlement."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:145
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:146
 msgid "The first buildings"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – Introduction 3
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:147
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:148
 msgid ""
 "Greetings, Chieftain Reebaud! I will start with the colonization of the "
 "island straight away."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – Introduction 3
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:150
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:151
 msgid ""
 "Like all Frisians, we build our houses mainly with bricks. We improve them "
 "by adding some logs and granite. The roofs are thatched with reed, "
@@ -264,7 +270,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – Introduction 3
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:153
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:154
 msgid ""
 "We should start by taking care of our wood production. Trees don’t seem to "
 "grow well on this island; better build at least two houses for foresters and "
@@ -272,7 +278,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – Introduction 3
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:156
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:157
 msgid ""
 "Also, we had better build a reed farm soon. Even reed farms need reed to be "
 "built, so we must take care not to run short before we can grow our own. "
@@ -280,12 +286,12 @@
 "start growing thatch reed."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:161
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:162
 msgid "Building our new home"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – Introduction 4
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:163
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:164
 msgid ""
 "Our wood and reed supplies are ensured. Now, we must take care of our brick "
 "supply. Bricks are burned in a brick kiln out of granite and clay, so we "
@@ -295,7 +301,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – Introduction 4
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:166
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:167
 msgid ""
 "Clay is easy to make: A clay digger working at a clay pit will simply dig up "
 "some earth and mix it with water. Just make sure that he has plenty of space "
@@ -304,7 +310,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – Introduction 4
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:169
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:170
 msgid ""
 "To burn bricks, the brick kiln needs a fire. We need to use coal as fuel. "
 "Build a coal mine to make sure we don’t run out. No coal means no bricks, no "
@@ -312,34 +318,34 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – Introduction 4
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:172
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:173
 msgid ""
 "Also, build a well – nobody likes to drink salt water, and it is no good for "
 "making clay."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:177
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:178
 msgid "Our first settlement"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – Introduction 5
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:179
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:180
 msgid ""
 "You did well. Our entire building material production is working now. Let’s "
 "wait until we have gathered some more materials. We could expand our "
 "territory some more, to see what else can be found on this island."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:184
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:185
 msgid "Reed Shortages"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:185
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:186
 msgid "Build another reed farm"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – no reed
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:187
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:188
 msgid ""
 "I noticed we have been short of reed for a while now. Our buildings seem to "
 "need quite a lot of it. We should build another reed farm or two. Reed is "
@@ -347,22 +353,22 @@
 "shortage should be a priority."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:188
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:189
 msgid ""
 "You should assign the new reed farm the highest priority for thatch reed in "
 "the construction site window."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:191
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:192
 msgid "Clay Shortages"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:192
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:193
 msgid "Build another clay pit"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – no clay
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:194
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:195
 msgid ""
 "Our brickmakers have been complaining about a shortage of clay for a while "
 "now. No clay means no bricks can be produced, so this shortage is slowing us "
@@ -371,23 +377,23 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – no clay
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:197
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:198
 msgid ""
 "Clay is also used in shipbuilding and to improve charcoal kilns. If we ever "
 "need to build a ship, or the mines cannot provide us with enough coal, we "
 "will need more clay, so the shortage must be resolved."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:200
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:201
 msgid "Brick Shortages"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:201
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:202
 msgid "Build another brick kiln"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – no bricks
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:203
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:204
 msgid ""
 "I noticed we are running out of bricks. This slows down construction of our "
 "buildings a lot, since we need so many bricks. We should really start to "
@@ -396,22 +402,22 @@
 "possible."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:204
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:205
 msgid ""
 "You should assign the new brick kiln the highest priority for bricks in the "
 "construction site window."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:207
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:208
 msgid "Warehouses"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:208
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:209
 msgid "Build a warehouse in the east"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – build a warehouse
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:210
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:211
 msgid ""
 "We are expanding our territory further and further to the east, and wares "
 "need to be transported over longer distances. We should build warehouses "
@@ -420,16 +426,16 @@
 "in the west to be useful for long-time ware storage."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:214
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:215
 msgid "Hungry Miners"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:215
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:216
 msgid "The miners are protesting…"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – no rations left
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:217
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:218
 msgid ""
 "Chieftain Reebaud! I bring bad news. The miners are working so hard that "
 "they have no time to prepare their own food. They demand to be supplied with "
@@ -437,7 +443,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – no rations left
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:220
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:221
 msgid ""
 "We need to build a tavern for preparing rations. To get the raw food, we "
 "have to build a fisher’s house, and as nobody likes raw fish, a smokery to "
@@ -446,27 +452,27 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – no rations left
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:223
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:224
 msgid ""
 "We should start expanding our territory faster in order to have enough space "
 "for many berry farms, and a longer coastline for fishing."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:227
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:228
 msgid "Enhancing the Food Economy"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:228
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:229
 msgid "Feeding the soldiers"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – better food
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:230
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:231
 msgid "Well done. The miners are satisfied and have started working again."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – better food
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:233
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:234
 msgid ""
 "But when the mines will have to be expanded, rations won’t keep the miners "
 "happy. Better take precautions – build a second tavern, then consider "
@@ -474,7 +480,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – better food
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:236
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:237
 msgid ""
 "A drinking hall needs better food. Build a bakery, a brewery, and two or "
 "three farms to start growing barley. Keep in mind that barley grows very "
@@ -484,7 +490,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – better food
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:239
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:240
 msgid ""
 "The bakery and brewery should be enhanced as soon as the workers have enough "
 "experience. They can then produce mead, and bread sweetened with honey. "
@@ -492,23 +498,23 @@
 "which we can store until we need it."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:244
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:245
 msgid "Build a Mining Economy"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:245
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:246
 msgid "Mining economy"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – mining economy
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:247
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:248
 msgid ""
 "We can now produce all the kinds of food that we are used to. I wonder what "
 "treasures these hills might contain? We should find out."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – mining economy
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:250
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:251
 msgid ""
 "Build an iron mine and perhaps a gold mine. As they produce only ores, we "
 "will need a furnace to smelt them. Also build a blacksmithy to ensure we "
@@ -517,20 +523,20 @@
 "better to be prepared."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:254
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:263
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:255
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:264
 msgid "Be Prepared"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – recruit 1
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:257
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:258
 msgid ""
 "Our mines are working well. We can now produce all the tools we need, and "
 "some weapons as well."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – recruit 1
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:260
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:261
 msgid ""
 "We could use these weapons to equip some new soldiers. I hope we won’t find "
 "enemies here, but it is always better to be prepared. New soldiers are "
@@ -539,7 +545,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – recruit 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:266
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:267
 msgid ""
 "We will need a barracks, of course; a reindeer farm to produce fur, and a "
 "sewing room to sew the fur into garments. The reindeer farm produces some "
@@ -548,7 +554,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – recruit 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:269
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:270
 msgid ""
 "I advise to build all those buildings within a short distance of each other, "
 "and to construct two warehouses nearby: One should be set to store only "
@@ -556,7 +562,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – recruit 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:272
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:273
 msgid ""
 "We should also build other related buildings nearby, such as a furnace, and "
 "some wells and farms to supply the reindeer farm. This design will make our "
@@ -564,53 +570,53 @@
 "wares in the processing buildings."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:276
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:277
 msgid "Explore the Island"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:277
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:278
 msgid "Expanding"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – expand
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:279
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:280
 msgid ""
 "Our barracks has started working, and we are recruiting new soldiers now."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – expand
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:282
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:283
 msgid ""
 "But we can’t be sure we’re safe here yet. It would be better to expand "
 "further to the east to find out whether we really are alone here."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – expand
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:285
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:286
 msgid ""
 "Expanding would also provide more space for farming. We could use some extra "
 "barley to recruit more reindeer, as our roads are quite busy."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:290
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:296
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:302
-msgid "Enemies!"
-msgstr ""
-
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:291
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:297
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:303
+msgid "Enemies!"
+msgstr ""
+
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:292
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:298
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:304
 msgid "Enemy sighted!"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – enemy sighted
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:293
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:294
 msgid "Another tribe! On OUR island! What are you doing here, invaders?"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Maukor – enemy sighted. The great storm flood of 1362 was supposed to be a sign of the victory of the Christian God over the old northern gods
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:299
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:300
 msgid ""
 "This is MY island! YOU are the intruder here! I pray to the one and solely "
 "true God that we will kill you all, and your souls shall be tormented in "
@@ -618,36 +624,36 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – enemy sighted
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:305
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:306
 msgid ""
 "Unbelievers! I pray to OUR gods that this faithless tribe shall be utterly "
 "shattered! War upon them!"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:310
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:311
 msgid "Stronger in battle"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – train soldiers 1
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:312
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:313
 msgid ""
 "We are recruiting soldiers easily enough, but they are fairly weak. We must "
 "train our soldiers if they are to beat the enemy."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – train soldiers 1
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:315
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:316
 msgid ""
 "Soldiers are trained in basic attack, health and defense by a training camp. "
 "They can learn the finer points in a training arena."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:319
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:320
 msgid "Frisian fighting"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – train soldiers 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:321
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:322
 msgid ""
 "Soldiers are trained in two steps in defense and health. They get fur "
 "garments studded with iron and also gold to cushion blows; and helmets "
@@ -655,7 +661,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – train soldiers 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:324
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:325
 msgid ""
 "They learn to attack with three different swords: The long sword, broadsword "
 "and double-edged sword. The latter two contain gold, and all of them iron. "
@@ -665,19 +671,19 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – train soldiers 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:327
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:328
 msgid ""
 "We do not train soldiers to evade attacks; a true warrior can block his "
 "opponent’s blows with a skillful twist of the sword instead of jumping away "
 "like a coward."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:331
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:332
 msgid "Planning a training center"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – train soldiers 3
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:333
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:334
 msgid ""
 "We will need a tailor’s shop to sew more protective garments, and another "
 "sewing room to keep producing normal fur garments. Also, you should enhance "
@@ -687,7 +693,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – train soldiers 3
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:336
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:337
 msgid ""
 "We should build these buildings close to the barracks, since it is, as I "
 "already mentioned earlier, much more efficient to centralize all our "
@@ -697,7 +703,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – train soldiers 3
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:339
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:340
 msgid ""
 "When soldiers train to use new weapons, their old equipment is discarded. "
 "Take into account that the useless scraps will clutter up your roads until "
@@ -705,27 +711,27 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – train soldiers 3
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:342
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:343
 msgid ""
 "I recommend to train at least one soldier to the highest level in health, "
 "defense and attack. Until then, the enemy is just too strong for us."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:347
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:348
 msgid "Our soldiers are strong"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – attack enemy 1
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:349
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:350
 msgid "We finally have our first fully trained soldier. Let’s attack!"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:353
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:354
 msgid "Are our soldiers strong enough?"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – attack enemy 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:355
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:356
 msgid ""
 "With respect, Chieftain, please be not so hasty! The enemies are very "
 "strong, and I’m still not convinced we can defeat them. I’d prefer not to "
@@ -733,12 +739,12 @@
 "bit longer until we can certainly beat the enemy without losing soldiers."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:359
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:360
 msgid "Our soldiers are strong enough"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – attack enemy 3
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:361
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:362
 msgid ""
 "Of course I also prefer to keep our soldiers alive, but we can’t save every "
 "life. Soldiers die in battle, that’s just the way things are. You may decide "
@@ -746,18 +752,18 @@
 "will exploit our weakness."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:365
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:371
-msgid "Beware!"
-msgstr ""
-
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:366
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:372
+msgid "Beware!"
+msgstr ""
+
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:367
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:373
 msgid "Not strong enough"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – beware of early attacks 1
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:368
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:369
 msgid ""
 "Chieftain Reebaud! Our scouts report that the enemy is advancing fast. I "
 "fear we are not strong enough yet to defend ourselves if he attacks first. "
@@ -765,7 +771,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – beware of early attacks 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:374
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:375
 msgid ""
 "The scouts informed me that the enemy can’t build towers. We could build a "
 "fortress, which is the building that will push the border as far east as "
@@ -774,7 +780,7 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – beware of early attacks 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:377
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:378
 msgid ""
 "We can prevent this, or at least make it harder to do, by ordering some "
 "foresters to plant trees at the border. The enemy will have to cut down many "
@@ -782,57 +788,58 @@
 "time of our choosing."
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:380
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:386
-msgid "Enemy Defeated"
-msgstr ""
-
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:381
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:387
+msgid "Enemy Defeated"
+msgstr ""
+
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:382
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:388
 msgid "Enemy defeated!"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – enemy defeated 1
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:383
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:384
 msgid ""
 "They are defeated! I thank you, all my gods, for granting us victory over "
 "the unbelievers!"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Maukor – enemy defeated 2
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:389
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:390
 msgid ""
 "I pray to God to hear my last words. Let not the false fiend triumph! Punish "
 "them for this ignoble feat!"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:392
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:398
-msgid "Storm Flood"
-msgstr ""
-
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:393
 #: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:399
+msgid "Storm Flood"
+msgstr ""
+
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:394
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:400
 msgid "The island is flooding!"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – enemy defeated 3
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:395
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:396
 msgid ""
 "His God has granted his wish! The ocean is rising! The island is almost flat "
 "– we will all drown!"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – rising water
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:401
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:402
 msgid ""
-"Despair not, I did espy some hope! The easternmost tip of the island seems "
-"well suited to build a port on. If we manage to construct a ship, and fill "
-"it with all we need to build a new settlement, we may be able to escape."
+"Despair not, I did espy some hope! The easternmost tip of the island, as "
+"well as the space where the fiends’ headquarters stood, seems well suited to "
+"build a port on. If we manage to construct a ship, and fill it with all we "
+"need to build a new settlement, we may be able to escape."
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Hauke – rising water
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:404
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:405
 msgid ""
 "The storm flood seems to be coming from the west. If we hurry, we will just "
 "make it! We only need to build a port and a shipyard – oh, and a weaving "
@@ -841,28 +848,28 @@
 "make haste!"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:409
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:410
 msgid "Victory"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:410
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:411
 msgid "We escaped!"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – victory
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:412
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:413
 msgid ""
 "The gods have answered our prayers. We will escape the island’s drowning, "
 "and I am confident we will be able to build a new home again in a more "
 "peaceful corner of this world!"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:413
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:414
 msgid "Congratulations"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Reebaud – victory
-#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:415
+#: ../../data/campaigns/fri01.wmf/scripting/texts.lua:416
 msgid ""
 "You have completed this mission. You may move on to the next scenario now to "
 "help us build a new home, far from the false God’s vengeful reach…"

=== modified file 'po/scenario_fri02.wmf/scenario_fri02.wmf.pot'
--- po/scenario_fri02.wmf/scenario_fri02.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_fri02.wmf/scenario_fri02.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_tutorial01_basic_control.wmf/scenario_tutorial01_basic_control.wmf.pot'
--- po/scenario_tutorial01_basic_control.wmf/scenario_tutorial01_basic_control.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_tutorial01_basic_control.wmf/scenario_tutorial01_basic_control.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_tutorial02_warfare.wmf/scenario_tutorial02_warfare.wmf.pot'
--- po/scenario_tutorial02_warfare.wmf/scenario_tutorial02_warfare.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_tutorial02_warfare.wmf/scenario_tutorial02_warfare.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_tutorial03_seafaring.wmf/scenario_tutorial03_seafaring.wmf.pot'
--- po/scenario_tutorial03_seafaring.wmf/scenario_tutorial03_seafaring.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_tutorial03_seafaring.wmf/scenario_tutorial03_seafaring.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/scenario_tutorial04_economy.wmf/gd.po'
--- po/scenario_tutorial04_economy.wmf/gd.po	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_tutorial04_economy.wmf/gd.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-20 07:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-20 08:46+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-29 15:02+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/gd/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -421,7 +421,7 @@
 msgid ""
 "Of course, it is difficult to remember all of my remarks and advice. For "
 "example, you might ask yourself: ‘Why do we need rations to get soldiers?’"
-msgstr ""
+msgstr "Gu nàdarra, cha bhi e furasta gach uile rud a dh’innis mi dhut a chur an cuimhne. Mar eisimpleir, ’s dòcha gu bheil thu a’ faighneachd dhìot fhèin, “Carson a dh’fheumas mi greimeagan airson saighdearan fhaighinn?”"
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:209
 msgid ""
@@ -429,83 +429,83 @@
 " then or if you’re unsure about your tribe’s needs and abilities and how its"
 " buildings and workers operate, you can look it up easily in our tribe-"
 "specific in-game help and encyclopedia."
-msgstr ""
+msgstr "Nuair a bhios tu air cluich gu tric, bidh cuimhne agad air a h-uile càil. Ach gu ruige sin no mur eil thu cinnteach a thaobh feumalachdan is comasan do threubha agus ciamar a tha na togalaichean is an luchd-obrach aige ag obair, nì thu rannsachadh air sin ann an cobhair is leabhar-eòlais an treubha am broinn a’ gheama gun duilgheadas."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:210
 msgid ""
 "This encyclopedia can be accessed via the help button at the bottom right."
-msgstr ""
+msgstr "Gheibh thu greim air an leabhar-eòlais le putan na cobharach taobh deas aig a’ bhonn."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:211
 msgid "Please open the in-game help, and I’ll explain its contents to you."
-msgstr ""
+msgstr "Fosgail cobhair a’ gheama agus mìnichidh mi a susbaint dhut."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:216
 msgid "Open the in-game help window"
-msgstr ""
+msgstr "Fosgail uinneag na cobharach"
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:218
 msgid ""
 "The encyclopedia window contains the in-game help and an encyclopedia of the"
 " tribe you’re currently playing."
-msgstr ""
+msgstr "Ann an uinneag an leabhair-eòlais, gheibh thu cobhair choitcheann leis a’ gheama agus leabhar-eòlais an treubha a tha thu a’ cluich an-dràsta."
 
 #. TRANSLATORS: "it" refers to the encyclopedia window
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:220
 msgid "Open it. You can access it via the button at the bottom of the screen."
-msgstr ""
+msgstr "Fosgail i. Gheibh thu greim oirre leis a’ phutan aig bonn na sgrìn."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:221
 msgid "Alternatively, you can access it directly with the ‘F1’ key."
-msgstr ""
+msgstr "Air neo inntrig gu dìreach i leis an iuchair “F1”."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:227
 msgid "Encyclopedia details"
-msgstr ""
+msgstr "Mion-fhiosrachadh an leabhair-eòlais"
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:229
 msgid "The Encyclopedia Categories"
-msgstr ""
+msgstr "Roinnean-seòrsa an leabhair-eòlais"
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:230
 msgid "The encyclopedia has five tabs:"
-msgstr ""
+msgstr "Tha còig tabaichean aig an leabhar-eòlais:"
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:231
 msgid ""
 "The ‘General’ tab contains information about all the basic interface "
 "controls for Widelands. Furthermore, you can find tips that are relevant for"
 " your tribe there."
-msgstr ""
+msgstr "Air an taba “Coitcheann”, gheibh thu fiosrachadh mu stiùireadh bunasach na h-eadar-aghaidh aig Widelands. A bharrachd air sin, gheibh thu gliocasan a tha iomchaidh dhan treubh ann."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:232
 msgid ""
 "The ‘Wares’ tab shows information about the wares that your tribe needs, "
 "including a short help text, a list of buildings that produce each ware, the"
 " needed wares to produce it and where the ware is consumed."
-msgstr ""
+msgstr "Seallaidh an taba “Batharan” fiosrachadh mu na batharan a dh’fheumas do threubh, a’ gabhail a-steach teacsa cobharach goirid, liosta dhe na togalaichean a shaothraicheas gach bathair, na batharan eile a dh’fheumas tu gus a dhèanamh agus càite an dèid am bathar a chaitheamh."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:233
 msgid ""
 "The ‘Workers’ tab shows information about your tribe’s workers in a similar "
 "manner to the wares in the second tab."
-msgstr ""
+msgstr "Seallaidh an taba “Luchd-obrach” fiosrachadh mu luchd-obrach do threubha air an aon dòigh sa chì thu airson nam batharan air an dàrna taba."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:234
 msgid ""
 "The ‘Buldings’ tab contains all the necessary information about the "
 "buildings of your tribe."
-msgstr ""
+msgstr "Air an taba “Togalaichean”, gheibh thu am fiosrachadh a dh’fheumas tu air togalaichean do threubha."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:235
 msgid ""
 "Finally, the ‘Immovables’ tab shows information about the specific "
 "immovables that your tribe’s workers can place on the map."
-msgstr ""
+msgstr "Mu dheireadh thall, seallaidh an taba “Nithean do-ghluasad” fiosrachadh mu nithean do-ghluasad sònraichte a chuireas luchd-obrach do threubha air a’ mhapa."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:236
 msgid "Now use the encyclopedia to find out how to create new soldiers."
-msgstr ""
+msgstr "Nise, cleachd an leabhar-eòlais airson faighinn a-mach dè dh’fheumas tu gus saighdearan ùra a chruthachadh."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:237
 msgid ""
@@ -513,58 +513,58 @@
 "search backwards to find the wares and the buildings you need to supply your"
 " barracks where the soldier is recruited. When you are finished, just close "
 "the encyclopedia window."
-msgstr ""
+msgstr "Bidh saighdear feumach air sleagh fiodha agus clogaid – ’s urrainn dhut rannsachadh deireadh air thoiseach o seo a-mach feuch an lorg thu na batharan is na togalaichean a dh’fheumas tu airson nan nithean iomchaidh a thoirt dhan taigh-feachd far an dèid an saighdear a thrusadh. Nuair a bhios tu deiseil, cha leig thu leas ach uinneag an leabhair-eòlais a dhùnadh."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:242
 msgid "Look up which wares are needed to recruit soldiers"
-msgstr ""
+msgstr "Dèan rannsachadh air na batharan a dh’fheumas tu airson saighdearan a thrusadh"
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:244
 msgid "Choose the ‘Wares’ tab in the encyclopedia window."
-msgstr ""
+msgstr "Tagh an taba “Batharan” ar uinneag an leabhair-eòlais."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:245
 msgid ""
 "Look up what is needed to produce a helmet and what is needed to produce a "
 "wooden spear."
-msgstr ""
+msgstr "Dèan rannsachadh air na dh’fheumas tu airson clogaid a shaothrachadh is air na dh’fheumas tu airson sleagh fiodha a shaothrachadh."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:246
 msgid ""
 "If you want, you may further look up what is needed to produce the wares you"
 " just looked up."
-msgstr ""
+msgstr "Ma thogras tu, dèan rannsachadh eile air feumalachdan nam batharan fhèin a tha thu air rannsachadh."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:247
 msgid "Close the encyclopedia window when you are done."
-msgstr ""
+msgstr "Dùin uinneag an leabhar-eòlais nuair a bhios tu deiseil."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:252
 msgid "You closed the encyclopedia!"
-msgstr ""
+msgstr "Dhùin thu an leabhar-eòlais!"
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:254
 msgid ""
 "You have closed the encyclopedia window, but I didn’t notice that you were "
 "trying to find out which wares are needed to recruit a soldier. Would you "
 "please reopen it and do so?"
-msgstr ""
+msgstr "Tha thu air uinneag an leabhair-eòlais a dhùnadh ach cha do mhothaich mi gun robh thu a’ feuchainn ri faighinn a-mach dè na batharan a dh’fheumas tu airson saighdear a thrusadh. Am fosgail thu a-rithist i airson sin a dhèanamh?"
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:263
 msgid "Open the encyclopedia window again"
-msgstr ""
+msgstr "Fosgail uinneag an leabhair-eòlais a-rithist"
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:265
 msgid ""
 "You closed the encyclopedia window without searching for the information we "
 "need. If you already know everything, please feel free to leave this "
 "tutorial at any time."
-msgstr ""
+msgstr "Dhùin thu uinneag an leabhair-eòlais gun rannsachadh sam bith. Ma tha thu eòlach air a h-uile rud mar-thà, tha thu làn di-beathte an t-oideachadh seo fhàgail uair sam bith."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:266
 msgid ""
 "Otherwise, please reopen the encyclopedia window and choose the second tab."
-msgstr ""
+msgstr "Mur eil, feuch am fosgail thu uinneag an leabhair-eòlais a-rithist agus gun tagh thu an dàrna taba."
 
 #: ../../data/campaigns/tutorial04_economy.wmf/scripting/texts.lua:273
 msgid "Priority Settings"

=== modified file 'po/scenario_tutorial04_economy.wmf/scenario_tutorial04_economy.wmf.pot'
--- po/scenario_tutorial04_economy.wmf/scenario_tutorial04_economy.wmf.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/scenario_tutorial04_economy.wmf/scenario_tutorial04_economy.wmf.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/texts/texts.pot'
--- po/texts/texts.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/texts/texts.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/tribes/ar.po'
--- po/tribes/ar.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/ar.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Arabic (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ar/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,12 +21,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 && n%100<=99 ? 4 : 5;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "متجر"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -580,12 +574,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -655,7 +649,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -666,7 +660,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1134,7 +1128,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1142,7 +1136,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2618,16 +2612,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2767,20 +2761,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/ast.po'
--- po/tribes/ast.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/ast.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Asturian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ast/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/bg.po'
--- po/tribes/bg.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/bg.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/bg/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,12 +20,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Пазар"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -579,12 +573,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -654,7 +648,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Няма ниви"
@@ -665,7 +659,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Няма повече ниви"
@@ -1133,7 +1127,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "претопява желязо"
 
@@ -1141,7 +1135,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "претопява злато"
 
@@ -2617,16 +2611,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2766,20 +2760,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/br.po'
--- po/tribes/br.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/br.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Breton (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/br/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,12 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=5; plural=((n%10 == 1) && (n%100 != 11) && (n%100 !=71) && (n%100 !=91) ? 0 :(n%10 == 2) && (n%100 != 12) && (n%100 !=72) && (n%100 !=92) ? 1 :(n%10 ==3 || n%10==4 || n%10==9) && (n%100 < 10 || n% 100 > 19) && (n%100 < 70 || n%100 > 79) && (n%100 < 90 || n%100 > 99) ? 2 :(n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 3 : 4);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -577,12 +571,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -652,7 +646,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -663,7 +657,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1131,7 +1125,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1139,7 +1133,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2615,16 +2609,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2764,20 +2758,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/ca.po'
--- po/tribes/ca.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/ca.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -9,9 +9,9 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-02 16:51+0000\n"
-"Last-Translator: Juanjo\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
+"Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,12 +20,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Mercat"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -579,12 +573,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -654,7 +648,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "No hi ha camps lliures"
@@ -665,7 +659,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "No hi ha camps disponibles"
@@ -1133,7 +1127,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "reduir el mineral de ferro"
 
@@ -1141,7 +1135,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "reduir el mineral d'or"
 
@@ -2617,16 +2611,16 @@
 msgstr "Masoveria de civada"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr "plantar civada"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr "recol·lectar civada"
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2766,20 +2760,20 @@
 msgstr "Centre de reciclatge"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr "reciclar pell"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr "reciclar ferro"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr "reciclar ferro i or"

=== modified file 'po/tribes/cs.po'
--- po/tribes/cs.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/cs.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Czech (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/cs/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,12 +20,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Trh"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -579,12 +573,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -654,7 +648,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Žádné pole"
@@ -665,7 +659,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Došla pole"
@@ -1133,7 +1127,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "tavení železa"
 
@@ -1141,7 +1135,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "tavení zlata"
 
@@ -2617,16 +2611,16 @@
 msgstr "Statek"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2766,20 +2760,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/da.po'
--- po/tribes/da.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/da.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/da/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,12 +20,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Marked"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -579,12 +573,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -654,7 +648,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Ingen marker"
@@ -665,7 +659,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Ikke flere marker"
@@ -1133,7 +1127,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "smeltning af jern"
 
@@ -1141,7 +1135,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "smeltning af guld"
 
@@ -2617,16 +2611,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2766,20 +2760,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/de.po'
--- po/tribes/de.po	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/tribes/de.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -21,9 +21,9 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-20 07:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-20 21:06+0000\n"
-"Last-Translator: Elisabeth Jäger\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
+"Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: German (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/de/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -32,12 +32,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Markt"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -591,12 +585,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -666,7 +660,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Keine Felder"
@@ -677,7 +671,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Keine Felder"
@@ -1145,7 +1139,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "Das Verhütten von Eisen"
 
@@ -1153,7 +1147,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "Das Verhütten von Gold"
 
@@ -2629,16 +2623,16 @@
 msgstr "Bauernhof"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr "Das Pflanzen von Gerste"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr "Das Ernten von Gerste"
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2778,20 +2772,20 @@
 msgstr "Aufbereitungszentrum"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr "Das Rückgewinnen von Fell"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr "Das Rückgewinnen von Eisen"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr "Das Rückgewinnen von Eisen und Gold"

=== modified file 'po/tribes/el.po'
--- po/tribes/el.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/el.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -7,9 +7,9 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-05 15:59+0000\n"
-"Last-Translator: erimitis\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
+"Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Greek (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/el/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -18,12 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Αγορά"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -577,12 +571,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -652,7 +646,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Κανένας Αγρός"
@@ -663,7 +657,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Αγροί Τέλος"
@@ -1131,7 +1125,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "λιώνει σίδηρο"
 
@@ -1139,7 +1133,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "λιώνει χρυσό"
 
@@ -2615,16 +2609,16 @@
 msgstr "Αγρόκτημα"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr "φυτεύει κριθάρι"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr "θερίζει κριθάρι"
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2764,20 +2758,20 @@
 msgstr "Κέντρο Ανακύκλωσης"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr "ανακυκλώνει γούνα"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr "ανακυκλώνει σίδηρο"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr "ανακυκλώνει σίδηρο και χρυσό"

=== modified file 'po/tribes/en_CA.po'
--- po/tribes/en_CA.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/en_CA.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: English (Canada) (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/en_CA/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/en_GB.po'
--- po/tribes/en_GB.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/en_GB.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -12,8 +12,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: English (United Kingdom) (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/en_GB/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -23,12 +23,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Market"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -582,12 +576,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -657,7 +651,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "No Fields"
@@ -668,7 +662,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Out of Fields"
@@ -1136,7 +1130,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "smelting iron"
 
@@ -1144,7 +1138,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "smelting gold"
 
@@ -2620,16 +2614,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2769,20 +2763,20 @@
 msgstr "Recycling Centre"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/en_US.po'
--- po/tribes/en_US.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/en_US.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: English (United States) (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/en_US/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/eo.po'
--- po/tribes/eo.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/eo.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -11,8 +11,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Esperanto (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/eo/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,12 +22,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -581,12 +575,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -656,7 +650,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Neniom da kampoj"
@@ -667,7 +661,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Ne plu kampoj"
@@ -1135,7 +1129,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "fandanta feron"
 
@@ -1143,7 +1137,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "fandanta oron"
 
@@ -2619,16 +2613,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2768,20 +2762,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/es.po'
--- po/tribes/es.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/es.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -18,8 +18,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/es/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -29,12 +29,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -588,12 +582,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -663,7 +657,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Sin Campos"
@@ -674,7 +668,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Sin Parcelas"
@@ -1142,7 +1136,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "fundiendo hierro"
 
@@ -1150,7 +1144,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "fundiendo oro"
 
@@ -2626,16 +2620,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2775,20 +2769,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/et.po'
--- po/tribes/et.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/et.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Estonian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/et/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/eu.po'
--- po/tribes/eu.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/eu.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Basque (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/eu/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/fa.po'
--- po/tribes/fa.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/fa.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Persian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/fa/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/fi.po'
--- po/tribes/fi.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/fi.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -14,8 +14,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/fi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,12 +25,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Kauppapaikka"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -584,12 +578,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -659,7 +653,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Ei peltoja"
@@ -670,7 +664,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Pellonpuutteessa"
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "sulattaa rautaa"
 
@@ -1146,7 +1140,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "sulattaa kultaa"
 
@@ -2622,16 +2616,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2771,20 +2765,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/fr.po'
--- po/tribes/fr.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/fr.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -19,8 +19,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: French (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/fr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,12 +30,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Marché"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -589,12 +583,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -664,7 +658,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "pas de champs"
@@ -675,7 +669,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "En dehors des champs"
@@ -1143,7 +1137,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "fond du fer"
 
@@ -1151,7 +1145,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "fond de l'or"
 
@@ -2627,16 +2621,16 @@
 msgstr "Ferme"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr "sème de l'orge"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr "récolte de l'orge"
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2776,20 +2770,20 @@
 msgstr "Centre de Recyclage"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr "recycle de la fourrure"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr "recycle du fer"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr "recycle du fer et de l'or"

=== modified file 'po/tribes/fy.po'
--- po/tribes/fy.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/fy.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Western Frisian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/fy/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,12 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Merke"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -577,12 +571,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -652,7 +646,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Gjin fjilden"
@@ -663,7 +657,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Fjilden binne op"
@@ -1131,7 +1125,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1139,7 +1133,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2615,16 +2609,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2764,20 +2758,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/ga.po'
--- po/tribes/ga.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/ga.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Irish (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ga/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=5; plural=(n==1 ? 0 : n==2 ? 1 : n<7 ? 2 : n<11 ? 3 : 4);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/gd.po'
--- po/tribes/gd.po	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/tribes/gd.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-20 07:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-20 08:26+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/gd/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,12 +21,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 || n==11) ? 0 : (n==2 || n==12) ? 1 : (n > 2 && n < 20) ? 2 : 3;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Margaid"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -580,12 +574,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -655,7 +649,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Dìth achaidh"
@@ -666,7 +660,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Chan eil achadh ann"
@@ -1134,7 +1128,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "iarann a leaghadh"
 
@@ -1142,7 +1136,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "òr a leaghadh"
 
@@ -2618,16 +2612,16 @@
 msgstr "Tuathanas"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr "eòrna a chur"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr "eòrna a bhuain"
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2767,20 +2761,20 @@
 msgstr "Ionad ath-chuairteachaidh"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr "bian ath-chuairteachadh"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr "iarann ath-chuairteachadh"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr "iarann ’s òr ath-chuairteachadh"

=== modified file 'po/tribes/gl.po'
--- po/tribes/gl.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/gl.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Galician (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/gl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,12 +21,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -580,12 +574,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -655,7 +649,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -666,7 +660,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1134,7 +1128,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1142,7 +1136,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2618,16 +2612,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2767,20 +2761,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/he.po'
--- po/tribes/he.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/he.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Hebrew (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/he/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,12 +20,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n == 2 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 10 == 0 && n % 1 == 0 && n > 10) ? 2 : 3;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -579,12 +573,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -654,7 +648,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -665,7 +659,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1133,7 +1127,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1141,7 +1135,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2617,16 +2611,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2766,20 +2760,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/hi.po'
--- po/tribes/hi.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/hi.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Hindi (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/hi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/hr.po'
--- po/tribes/hr.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/hr.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Croatian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/hr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,12 +20,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -579,12 +573,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -654,7 +648,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -665,7 +659,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1133,7 +1127,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1141,7 +1135,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2617,16 +2611,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2766,20 +2760,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/hu.po'
--- po/tribes/hu.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/hu.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -11,8 +11,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/hu/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,12 +22,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Piac"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -581,12 +575,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -656,7 +650,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Nincs mező"
@@ -667,7 +661,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "A mezők kifogytak"
@@ -1135,7 +1129,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "vas olvasztása"
 
@@ -1143,7 +1137,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "arany olvasztása"
 
@@ -2619,16 +2613,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2768,20 +2762,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/ia.po'
--- po/tribes/ia.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/ia.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Interlingua (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ia/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,12 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -577,12 +571,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -652,7 +646,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -663,7 +657,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1131,7 +1125,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1139,7 +1133,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2615,16 +2609,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2764,20 +2758,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/id.po'
--- po/tribes/id.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/id.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Indonesian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/id/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/ig.po'
--- po/tribes/ig.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/ig.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Igbo (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ig/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,12 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Ahịa"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -577,12 +571,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -652,7 +646,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -663,7 +657,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1131,7 +1125,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1139,7 +1133,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2615,16 +2609,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2764,20 +2758,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/it.po'
--- po/tribes/it.po	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/tribes/it.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -14,9 +14,9 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-20 07:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-27 10:28+0000\n"
-"Last-Translator: Guybrush88 <erpizzo@xxxxxxxx>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
+"Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Italian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/it/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -25,12 +25,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Mercato"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -584,12 +578,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -659,7 +653,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Nessuno spazio libero"
@@ -670,7 +664,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Campi esauriti"
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "fondendo del ferro"
 
@@ -1146,7 +1140,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "fondendo dell'oro"
 
@@ -2622,16 +2616,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2771,20 +2765,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/ja.po'
--- po/tribes/ja.po	2018-07-17 12:56:43 +0000
+++ po/tribes/ja.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-13 13:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Japanese (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ja/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,12 +20,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "マーケット"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -579,12 +573,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -654,7 +648,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "土地不足"
@@ -665,7 +659,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "空き地がありません"
@@ -1133,7 +1127,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "鉄の精錬"
 
@@ -1141,7 +1135,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "金の精錬"
 
@@ -2617,16 +2611,16 @@
 msgstr "農場"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr "大麦の植え付け"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr "大麦の収穫"
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2766,20 +2760,20 @@
 msgstr "リサイクルセンター"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr "毛皮のリサイクル"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr "鉄のリサイクル"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr "鉄と金のリサイクル"

=== modified file 'po/tribes/jv.po'
--- po/tribes/jv.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/jv.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Javanese (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/jv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/ka.po'
--- po/tribes/ka.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/ka.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Georgian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ka/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n!=1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/ko.po'
--- po/tribes/ko.po	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/tribes/ko.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -8,9 +8,9 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-20 07:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-21 14:52+0000\n"
-"Last-Translator: ks k\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
+"Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Korean (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ko/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -19,12 +19,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "시장"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -578,12 +572,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -653,7 +647,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "땅이 없음"
@@ -664,7 +658,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "땅이 부족"
@@ -1132,7 +1126,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "철 제련을"
 
@@ -1140,7 +1134,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "금 제련을"
 
@@ -2616,16 +2610,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2765,20 +2759,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/krl.po'
--- po/tribes/krl.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/krl.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Karelian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/krl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/la.po'
--- po/tribes/la.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/la.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Latin (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/la/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,12 +20,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -579,12 +573,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -654,7 +648,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -665,7 +659,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1133,7 +1127,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1141,7 +1135,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2617,16 +2611,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2766,20 +2760,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/lt.po'
--- po/tribes/lt.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/lt.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/lt/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,12 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 10 == 1 && (n % 100 > 19 || n % 100 < 11) ? 0 : (n % 10 >= 2 && n % 10 <=9) && (n % 100 > 19 || n % 100 < 11) ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -577,12 +571,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -652,7 +646,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -663,7 +657,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1131,7 +1125,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1139,7 +1133,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2615,16 +2609,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2764,20 +2758,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/mr.po'
--- po/tribes/mr.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/mr.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Marathi (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/mr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/ms.po'
--- po/tribes/ms.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/ms.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Malay (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ms/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,12 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -577,12 +571,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -652,7 +646,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -663,7 +657,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1131,7 +1125,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1139,7 +1133,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2615,16 +2609,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2764,20 +2758,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/my.po'
--- po/tribes/my.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/my.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Burmese (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/my/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/nb.po'
--- po/tribes/nb.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/nb.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/nb/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,12 +21,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Marked"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -580,12 +574,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -655,7 +649,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -666,7 +660,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Tom for åkre"
@@ -1134,7 +1128,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "smelter jern"
 
@@ -1142,7 +1136,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "smelter gull"
 
@@ -2618,16 +2612,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2767,20 +2761,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/nds.po'
--- po/tribes/nds.po	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/tribes/nds.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -9,9 +9,9 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-20 07:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-22 16:09+0000\n"
-"Last-Translator: Benedikt Straub <benedikt-straub@xxxxxx>\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
+"Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Low German (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/nds/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,12 +20,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Markt"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -579,12 +573,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -654,7 +648,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Keene Meedjes"
@@ -665,7 +659,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Hebb keene Medjes mehr"
@@ -1133,7 +1127,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "Iesen to smelten"
 
@@ -1141,7 +1135,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "Gold to smelten"
 
@@ -2617,16 +2611,16 @@
 msgstr "Buurderee"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr "Garste to planten"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr "Garste to arnten"
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2766,20 +2760,20 @@
 msgstr "Verweerteree"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr "Fell to verweerten"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr "Iesen to verweerten"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr "Iesen un Gold to verweerten"

=== modified file 'po/tribes/nl.po'
--- po/tribes/nl.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/nl.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -9,8 +9,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/nl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,12 +20,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -579,12 +573,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -654,7 +648,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Geen Velden"
@@ -665,7 +659,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Geen Velden meer"
@@ -1133,7 +1127,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "ijzer smelten"
 
@@ -1141,7 +1135,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "goud smelten"
 
@@ -2617,16 +2611,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2766,20 +2760,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/nn.po'
--- po/tribes/nn.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/nn.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Norwegian Nynorsk (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/nn/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,12 +19,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -578,12 +572,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -653,7 +647,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -664,7 +658,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1132,7 +1126,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1140,7 +1134,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2616,16 +2610,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2765,20 +2759,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/oc.po'
--- po/tribes/oc.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/oc.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Occitan (post 1500) (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/oc/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,12 +19,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -578,12 +572,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -653,7 +647,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -664,7 +658,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1132,7 +1126,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1140,7 +1134,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2616,16 +2610,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2765,20 +2759,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/pl.po'
--- po/tribes/pl.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/pl.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -11,8 +11,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/pl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -22,12 +22,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -581,12 +575,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -656,7 +650,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Brak pól"
@@ -667,7 +661,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Nie ma już pól"
@@ -1135,7 +1129,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "wytapianie żelaza"
 
@@ -1143,7 +1137,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "wytapianie złota"
 
@@ -2619,16 +2613,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2768,20 +2762,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/pt.po'
--- po/tribes/pt.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/pt.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Portuguese (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/pt/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,12 +21,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Mercado"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -580,12 +574,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -655,7 +649,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Sem campos"
@@ -666,7 +660,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Não tem campos"
@@ -1134,7 +1128,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "fundir ferro"
 
@@ -1142,7 +1136,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "fundir ouro"
 
@@ -2618,16 +2612,16 @@
 msgstr "Quinta"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr "a plantar cevada"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr "colher cevada"
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2767,20 +2761,20 @@
 msgstr "Centro de Reciclagem"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr "reciclar peles"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr "reciclar ferro"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr "reciclar ferro e ouro"

=== modified file 'po/tribes/pt_BR.po'
--- po/tribes/pt_BR.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/pt_BR.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Portuguese (Brazil) (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/pt_BR/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,12 +21,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Mercado"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -580,12 +574,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -655,7 +649,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -666,7 +660,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1134,7 +1128,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1142,7 +1136,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2618,16 +2612,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2767,20 +2761,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/ro.po'
--- po/tribes/ro.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/ro.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Romanian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ro/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,12 +19,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1?0:(((n%100>19)||((n%100==0)&&(n!=0)))?2:1));\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -578,12 +572,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -653,7 +647,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -664,7 +658,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1132,7 +1126,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1140,7 +1134,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2616,16 +2610,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2765,20 +2759,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/ru.po'
--- po/tribes/ru.po	2018-07-17 12:56:43 +0000
+++ po/tribes/ru.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -16,8 +16,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-13 13:47+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Russian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/ru/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -27,12 +27,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n%10==0 || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=11 && n%100<=14)? 2 : 3);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr "Рынок"
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -586,12 +580,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -661,7 +655,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Нет полей"
@@ -672,7 +666,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Больше нет полей"
@@ -1140,7 +1134,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "выплавляет железо"
 
@@ -1148,7 +1142,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "выплавляет золото"
 
@@ -2624,16 +2618,16 @@
 msgstr "Ферма"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr "сажает ячмень"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr "собирает ячмень"
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2773,20 +2767,20 @@
 msgstr "Центр переработки"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr "перерабатывает меха"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr "перерабатывает железо"
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr "перерабатывает железо и золото"

=== modified file 'po/tribes/rw.po'
--- po/tribes/rw.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/rw.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Kinyarwanda (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/rw/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,12 +18,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -577,12 +571,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -652,7 +646,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -663,7 +657,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1131,7 +1125,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1139,7 +1133,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2615,16 +2609,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2764,20 +2758,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/si.po'
--- po/tribes/si.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/si.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Sinhala (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/si/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,12 +19,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -578,12 +572,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -653,7 +647,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -664,7 +658,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1132,7 +1126,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1140,7 +1134,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2616,16 +2610,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2765,20 +2759,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/sk.po'
--- po/tribes/sk.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/sk.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Slovak (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/sk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,12 +21,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n == 1 ? 0 : n % 1 == 0 && n >= 2 && n <= 4 ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -580,12 +574,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -655,7 +649,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Došli polia"
@@ -666,7 +660,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Došli polia"
@@ -1134,7 +1128,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "tavenie železa"
 
@@ -1142,7 +1136,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "tavenie zlata"
 
@@ -2618,16 +2612,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2767,20 +2761,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/sl.po'
--- po/tribes/sl.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/sl.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/sl/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/sr.po'
--- po/tribes/sr.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/sr.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Serbian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/sr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/sv.po'
--- po/tribes/sv.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/sv.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,12 +21,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -580,12 +574,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -655,7 +649,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr "Inga fält"
@@ -666,7 +660,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr "Fälten är slut"
@@ -1134,7 +1128,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr "smälta järn"
 
@@ -1142,7 +1136,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr "smälta guld"
 
@@ -2618,16 +2612,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2767,20 +2761,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/tr.po'
--- po/tribes/tr.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/tr.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,12 +19,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -578,12 +572,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -653,7 +647,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -664,7 +658,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1132,7 +1126,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1140,7 +1134,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2616,16 +2610,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2765,20 +2759,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/tribes.pot'
--- po/tribes/tribes.pot	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/tribes/tribes.pot	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands svnVERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:46+0000\n"
 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
 "Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <widelands-public@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>\n"

=== modified file 'po/tribes/uk.po'
--- po/tribes/uk.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/uk.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Ukrainian (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/uk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,12 +21,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n % 10 == 1 && n % 100 != 11 ? 0 : n % 1 == 0 && n % 10 >= 2 && n % 10 <= 4 && (n % 100 < 12 || n % 100 > 14) ? 1 : n % 1 == 0 && (n % 10 ==0 || (n % 10 >=5 && n % 10 <=9) || (n % 100 >=11 && n % 100 <=14 )) ? 2: 3);\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -580,12 +574,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -655,7 +649,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -666,7 +660,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1134,7 +1128,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1142,7 +1136,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2618,16 +2612,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2767,20 +2761,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/vi.po'
--- po/tribes/vi.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/vi.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/zh_CN.po'
--- po/tribes/zh_CN.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/zh_CN.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Chinese (China) (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/zh_CN/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -17,12 +17,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -576,12 +570,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -651,7 +645,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -662,7 +656,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1130,7 +1124,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1138,7 +1132,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2614,16 +2608,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2763,20 +2757,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes/zh_TW.po'
--- po/tribes/zh_TW.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes/zh_TW.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-28 07:23+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Chinese (Taiwan) (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/zh_TW/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,12 +19,6 @@
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
 #. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
-#: ../../data/tribes/buildings/markets/barbarians/market/init.lua:14
-msgctxt "barbarians_building"
-msgid "Market"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: This is a building name used in lists of buildings
 #: ../../data/tribes/buildings/militarysites/atlanteans/castle/init.lua:53
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Castle"
@@ -578,12 +572,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/init.lua:51
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/init.lua:75
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/init.lua:64
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:59
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:65
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:63
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/init.lua:62
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/init.lua:60
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/init.lua:49
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:67
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:72
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:53
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/init.lua:63
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/shipyard/init.lua:57
@@ -653,7 +647,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:77
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:76
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:91
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:79
 msgid "No Fields"
 msgstr ""
@@ -664,7 +658,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/init.lua:71
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/farm/init.lua:78
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/vineyard/init.lua:77
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:88
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:92
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/init.lua:80
 msgid "Out of Fields"
 msgstr ""
@@ -1132,7 +1126,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:66
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:70
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:71
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:75
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:80
 msgid "smelting iron"
 msgstr ""
 
@@ -1140,7 +1134,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/smelting_works/init.lua:80
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/smelting_works/init.lua:84
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/empire/smelting_works/init.lua:85
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:87
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/init.lua:92
 msgid "smelting gold"
 msgstr ""
 
@@ -2616,16 +2610,16 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start planting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:68
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:72
 msgid "planting barley"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start harvesting barley because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:76
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:80
 msgid "harvesting barley"
 msgstr ""
 
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:89
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/init.lua:93
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The farmer working at this farm has no cleared soil to plant his seeds."
@@ -2765,20 +2759,20 @@
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling fur because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:80
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:85
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling fur"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:91
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:96
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Completed/Skipped/Did not start recycling iron and gold
 #. because ...
-#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:102
+#: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/init.lua:107
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "recycling iron and gold"
 msgstr ""

=== modified file 'po/tribes_encyclopedia/gd.po'
--- po/tribes_encyclopedia/gd.po	2018-07-06 14:23:53 +0000
+++ po/tribes_encyclopedia/gd.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-06-28 06:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-28 06:08+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-31 07:34+0000\n"
 "Last-Translator: GunChleoc\n"
 "Language-Team: Gaelic, Scottish (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/gd/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -94,7 +94,7 @@
 "A building is being dismantled at this dismantle site, returning some of the"
 " resources that were used during this building’s construction to your "
 "tribe’s stores."
-msgstr ""
+msgstr "Tha togalach ’ga thoirt às a chèile an-seo. Tillidh seo cuid dhe na stòrasan a chaidh a chleachdadh gus an togalach seo a thogail gu stòras do threubh."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/atlanteans/armorsmithy/helptexts.lua:16
@@ -1094,7 +1094,7 @@
 msgctxt "barbarians_building"
 msgid ""
 "Cultivates reed that serves two different purposes for the Barbarian tribe."
-msgstr "Togaidh e feur a choileanas dà fheumalachdan do threubh nan Tùsanach."
+msgstr "Togaidh e feur a choileanas dà fheumalachd do threubh nan Tùsanach."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/barbarians/reed_yard/helptexts.lua:18
@@ -1370,13 +1370,13 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/aqua_farm/helptexts.lua:6
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Why on earth shouldn’t we be able to catch fish even in the desert?"
-msgstr ""
+msgstr "Carson fon ghrèin nach bu chòir dhuinn iasgach a dhèanamh eadhon air an fhàsach?"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/aqua_farm/helptexts.lua:11
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The fisherman who invented aqua farming"
-msgstr ""
+msgstr "An t-iasgair a thog a’ chiad tuathanas-uisge"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/aqua_farm/helptexts.lua:16
@@ -1390,7 +1390,7 @@
 msgid ""
 "The aqua farm needs holes in the ground that were dug by a clay pit’s worker"
 " nearby to use as fishing ponds."
-msgstr ""
+msgstr "Feumaidh an tuathanas-uisge tuill san talamh a chaidh a ghearradh le neach-obrach sùla-criadha airson puill-èisg a dèanamh dhiubh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/armor_smithy_large/helptexts.lua:6
@@ -1398,7 +1398,7 @@
 msgid ""
 "Of course I could still forge short and long swords, but it is beneath my "
 "honor to bother with such basic equipment now."
-msgstr ""
+msgstr "Ged a tha fios gur urrainn dhomh claidheamhan-beaga is mòra a dhèanamh fhathast, cha leig mi leas bodraigeadh le uidheamachd an-uasail dhen leithid tuilleadh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/armor_smithy_large/helptexts.lua:11
@@ -1406,13 +1406,13 @@
 msgid ""
 "A master blacksmith refusing to forge anything but the most sophisticated "
 "helmets and weapons"
-msgstr ""
+msgstr "Sàr-ghobha a’ diùltadh obair sam bith ach dèanamh nan clogaidean is airm as adhartaiche"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/armor_smithy_large/helptexts.lua:16
 msgctxt "building"
 msgid "Produces advanced weapons and golden helmets for the soldiers."
-msgstr ""
+msgstr "Nì e airm adhartach is clogaidean òrach airson nan saighdearan."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/armor_smithy_small/helptexts.lua:6
@@ -1420,25 +1420,25 @@
 msgid ""
 "I don’t forge swords because soldiers need ’em, but soldiers get ’em because"
 " I forge ’em."
-msgstr ""
+msgstr "Cha dèan mi claidheamhan on a tha na saighdearan feumach orra ach ’s ann gum faigh iad gin dhiubh on a tha mi ’gan dèanamh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/armor_smithy_small/helptexts.lua:11
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A blacksmith pointing out his influence on soldier training"
-msgstr ""
+msgstr "Gobha a’ mìneachadh dè cho cudromach ’s a tha a chuid obrach airson trèanadh nan saighdearan"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/armor_smithy_small/helptexts.lua:16
 msgctxt "building"
 msgid "Produces basic weapons and helmets for the soldiers."
-msgstr ""
+msgstr "Nì e airm is clogaidean bunasach airson nan saighdearan."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/bakery/helptexts.lua:3
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Why shouldn’t my bread taste good? It’s only barley and water!"
-msgstr ""
+msgstr "Carson nach biodh an t-aran agam blasta? Chan e ach eòrna is uisge a th’ ann!"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/bakery/helptexts.lua:8
@@ -1457,7 +1457,7 @@
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The bakery needs %s on average to produce one loaf of bread."
-msgstr ""
+msgstr "Bheir an taigh-fuine %s sa chuibheas gus lofa arain a dhèanamh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/barracks/helptexts.lua:3
@@ -1468,13 +1468,13 @@
 "alone! You’d better pay close attention to me in order to make the most of "
 "it. Now here is your new short sword, forged just for you by our best "
 "blacksmiths. Time’s up everyone, now go occupy your sentinels!"
-msgstr ""
+msgstr "Bidh leth-mhionaid agad airson sabaid bhunasach leis a’ chlaidheamh is mar a sheasas tu air a’ bhlàr ionnsachadh. Chaidh an treas pàirt dhen ùine sin a chaitheamh leis an ro-ràdh mar-thà! Thoir an dùr-aire orm ach am faigh thu na ghabhas às. Nise, seo an claidheamh-beag ùr agad a chaidh a dhèanamh dhut leis na goibhnean as fhearr againn. Dh’fhalbh an ùine mar-thà, gabhaidh caitheamh sna freiceadanan agaibh gun dàil a-nis!"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/barracks/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A trainer greeting the new recruits"
-msgstr ""
+msgstr "Maighstir a’ cur fàilte air na glas-laoich ùra"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/barracks/helptexts.lua:13
@@ -1487,7 +1487,7 @@
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The barracks needs %s on average to recruit one soldier."
-msgstr ""
+msgstr "Bheir an taigh-feachd %s sa chuibheas gus saighdear a thrusadh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/helptexts.lua:3
@@ -1495,19 +1495,19 @@
 msgid ""
 "If my honey tastes bitter, I must have left some bee stings in it. There are"
 " never any bee stings in my honey, therefore, it is not bitter."
-msgstr ""
+msgstr "Ma tha am mil agam searbh, feumaidh gun do dh’fhàg mi gath-seillein no dhà ann. Cha robh gath-seillein sa mil agam a-riamh, mar sin ’s ann nach eil e searbh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A beekeeper ignoring a customer’s complaint"
-msgstr ""
+msgstr "Beachlannair aig nach robh diù air gearan custamair"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/beekeepers_house/helptexts.lua:13
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Keeps bees and lets them swarm over flowering fields to produce honey."
-msgstr ""
+msgstr "Cumaidh e seilleanan faisg air achaidhean fo bhlàth ach an dèan iad mil."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
@@ -1523,13 +1523,13 @@
 msgid ""
 "My bushes may not be as tall as your trees, but I don’t know anybody who "
 "likes to eat bark!"
-msgstr ""
+msgstr "Chan eil na preasan agam a cheart cho àrd ’s a tha craobhan ach chan eil mi eòlach air duine beò a dh’itheas rùsg!"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/berry_farm/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A berry farmer to a forester"
-msgstr ""
+msgstr "Fear nan dearcan ri planntair-coille"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/berry_farm/helptexts.lua:13
@@ -1555,13 +1555,13 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/helptexts.lua:3
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "If you don’t have iron, change your name from blacksmith to lacksmith!"
-msgstr ""
+msgstr "Cha dèan ach iarann gobha!"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Irritated chieftain during a metal shortage"
-msgstr ""
+msgstr "Ceannard feargach nuair a bha a’ mheatailt gann."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/blacksmithy/helptexts.lua:13
@@ -1574,33 +1574,33 @@
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The blacksmith needs %s on average to produce one tool."
-msgstr ""
+msgstr "Bheir an gobha %s sa chuibheas gus acainn a dhèanamh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/brewery/helptexts.lua:3
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "I know no single master miner who’ll ever work without a nice pint of beer!"
-msgstr ""
+msgstr "Chan aithne dhomh sàr-mhèinnear sam bith a nì obair gun phinnt!"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/brewery/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A brewer boasting about the importance of his profession"
-msgstr ""
+msgstr "Leannair a’ bòstadh à dè cho cudromach ’s a tha an dreuchd aige"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/brewery/helptexts.lua:13
 msgctxt "building"
 msgid "Brews beer for miners and soldier training."
-msgstr ""
+msgstr "Nì e leann airson nam mèinnearan is trèanadh nan saighdearan."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/brewery/helptexts.lua:23
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The brewery needs %s on average to brew one mug of beer."
-msgstr ""
+msgstr "Feumaidh an taigh-grùide %s sa chuibheas gus muga leanna a thogail."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/brick_kiln/helptexts.lua:3
@@ -1608,13 +1608,13 @@
 msgid ""
 "If there is not enough coal, only the most foolish of leaders would deprive "
 "his brick kilns of it first."
-msgstr ""
+msgstr "Mur eil gual gu leòr ann, cha chuireadh ach amadan ceannaird an dìth air àthan bhreigichean."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/brick_kiln/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A brickmaker arguing with his chieftain who was doing just that"
-msgstr ""
+msgstr "Fear nam breigichean a’ deasbair ris a’ cheannard aige a rinn an dearbh rud"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/brick_kiln/helptexts.lua:13
@@ -1622,46 +1622,46 @@
 msgid ""
 "Burns bricks using granite and clay, and coal as fuel. Bricks are the most "
 "important building material."
-msgstr ""
+msgstr "Losgaidh e breigichean à gaireal is criadh, a’ cleachdach gual mar chonnadh. ’S e an stuth-togail as cudromaiche a th’ anns na breigichean."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/brick_kiln/helptexts.lua:23
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The brick kiln needs %s on average to produce two bricks."
-msgstr ""
+msgstr "Bheir an àth bhreigichean %s sa chuibheas gus dà bhreige a dhèanamh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/charcoal_kiln/helptexts.lua:3
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "No other tribe has ever mastered the art of charcoal burning as we have!"
-msgstr ""
+msgstr "Chan eil treubh sam bith eile cho comasach air fiodh a losgadh ’na ghual ’s a tha sinne!"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/charcoal_kiln/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The inventor of the Frisian charcoal kiln"
-msgstr ""
+msgstr "Am fear a thog a’ chiad àth-ghuail dha na Frìoslannaich"
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/charcoal_kiln/helptexts.lua:23
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The charcoal kiln needs %s on average to produce one coal."
-msgstr ""
+msgstr "Bheir an t-àth-ghuail %s sa chuibheas gus gual a dhèanamh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/clay_pit/helptexts.lua:6
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "You think you can build a house without my help?"
-msgstr ""
+msgstr "Saoil an togadh thu taigh às aonais taic uam?"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/clay_pit/helptexts.lua:11
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A clay digger arguing with a builder"
-msgstr ""
+msgstr "Digear-criadha a’ deasbaid ri fear-togail"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/clay_pit/helptexts.lua:16
@@ -1669,7 +1669,7 @@
 msgid ""
 "Digs up mud from the ground and uses water to turn it into clay. Clay is "
 "used to make bricks, reinforce the charcoal kiln and to build ships."
-msgstr ""
+msgstr "Gearraidh e an talamh airson criadh a dhèanamh dheth le uisge. Thèid criadh a chleachdadh airson breigichean a dhèanamh, na h-àthan-ghuail a dhèanamh nas seasmhaiche agus longan a thogail."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/coalmine/helptexts.lua:21
@@ -1678,7 +1678,7 @@
 msgid ""
 "This mine exploits only %s of the resource. From there on out, it will only "
 "have a 5%% chance of finding any coal."
-msgstr ""
+msgstr "Cha tog a’ mhèinn seo ach %s dhen stòras. An uairsin, cha bhi ach teans de 5%% aice gun lorg i gual sam bith."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/coalmine/helptexts.lua:26
@@ -1687,7 +1687,7 @@
 msgid ""
 "If the food supply is steady, the coal mine can produce two pieces of coal "
 "in %s on average."
-msgstr ""
+msgstr "Ma thèid biadh a lìbhrigeadh dhi gu cunbhalach, saothraichidh a’ mhèinn guail seo dà chnap guail gach %s sa chuibheas."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/coalmine_deep/helptexts.lua:21
@@ -1697,7 +1697,7 @@
 "This mine exploits all of the resource down to the deepest level. But even "
 "after having done so, it will still have a %s chance of finding some more "
 "coal."
-msgstr ""
+msgstr "Togaidh a’ mhèinn seo a h-uile stòras gu ruige an doimhne as motha. Ach fiù ’s às dèidh seo a dhèanamh, bidh teans de %s aice fhathast gun lorg i barrachd guail."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/coalmine_deep/helptexts.lua:26
@@ -1706,38 +1706,38 @@
 msgid ""
 "If the food supply is steady, the deep coal mine can produce four pieces of "
 "coal in %s on average."
-msgstr ""
+msgstr "Ma thèid biadh a lìbhrigeadh dhi gu cunbhalach, saothraichidh a’ mhèinn guail dhomhainn seo ceithir cnapan guail gach %s sa chuibheas."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/collectors_house/helptexts.lua:3
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Meat doesn’t grow on bushes. Fruit does."
-msgstr ""
+msgstr "Chan fhàs feòil air preasan. Fàsaidh measan."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/collectors_house/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A fruit collector advertising his harvest to a landlady"
-msgstr ""
+msgstr "Cruinniche a’ reic na buana do bhana-ghrùdair"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/collectors_house/helptexts.lua:13
 msgctxt "building"
 msgid "Collects berries from nearby bushes."
-msgstr ""
+msgstr "Cruinnichidh e dearcan o phreasan am fagas."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/collectors_house/helptexts.lua:18
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The fruit collector needs bushes full of berries within the work area."
-msgstr ""
+msgstr "Feumaidh an cruinniche preasan le dearcan am broinn an raoin-obrach aige."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/collectors_house/helptexts.lua:23
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The fruit collector pauses %s before going to work again."
-msgstr ""
+msgstr "Gabhaidh an cruinniche fois fad %s mus tòisich e air an obair a-rithist."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/helptexts.lua:6
@@ -1745,13 +1745,13 @@
 msgid ""
 "All I need to be happy is a slice of honey bread with some smoked meat and a"
 " beer."
-msgstr ""
+msgstr "Thoir sliseag arain-mheala le feòil no iasg-rèiste dhomh is bith mi cho sona ri bròg."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/helptexts.lua:11
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A master miner to the landlady"
-msgstr ""
+msgstr "Sàr-mhèinnear ri bana-ghrùdair"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/drinking_hall/helptexts.lua:16
@@ -1759,7 +1759,7 @@
 msgid ""
 "Prepares rations for scouts and rations and meals to feed the miners in all "
 "mines."
-msgstr ""
+msgstr "Ullaichidh e greimeagan airson rabhadairean agus greimeagan is miasan gus biadh a thoirt dhan a h-uile mèinnear."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/helptexts.lua:6
@@ -1767,7 +1767,7 @@
 msgid ""
 "No frost, no heat; no rain, no draught; no rats, no locusts; naught can "
 "destroy my harvest."
-msgstr ""
+msgstr "Cha mhill an reòthadh no an teas no an t-uisge no an tart no na radain no na locastan no gin sam bith eile a’ bhuain agam."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/helptexts.lua:11
@@ -1775,19 +1775,19 @@
 msgid ""
 "A farmer’s reply when asked by his chieftain why he was planting such a "
 "slow-growing grain."
-msgstr ""
+msgstr "Seo na fhreagair tuathanach nuair an do dh’fhaighnich a cheannard dheth carson a bha e a’ cur sìol a dh’fhàsas cho slaodach."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/helptexts.lua:16
 msgctxt "building"
 msgid "Sows and harvests barley."
-msgstr ""
+msgstr "Cuiridh is buainidh e eòrna."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/farm/helptexts.lua:21
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The farm needs free space within the work area to plant seeds."
-msgstr ""
+msgstr "Bidh an tuathanas feumach air rum shaor am broinn an raoin-obrach aige gus na sìl a chur."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/fishers_house/helptexts.lua:3
@@ -1795,32 +1795,32 @@
 msgid ""
 "Hunters can’t sell anything on a Friday, but fishers don’t have such "
 "problems."
-msgstr ""
+msgstr "Cha reic sealgairean dad DihAoine ach reicidh iasgairean gun trioblaid."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/fishers_house/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A hunter admiring a fisher"
-msgstr ""
+msgstr "Sealgair a’ moladh iasgair"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/fishers_house/helptexts.lua:13
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Fishes on the coast near the fisher’s house."
-msgstr ""
+msgstr "Iasgaichidh e air an oirthir faisg air an taigh-iasgair."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/fishers_house/helptexts.lua:18
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The fisher’s house needs water full of fish within the work area."
-msgstr ""
+msgstr "Bidh an taigh-iasgair feumach air uisge làn èisg am broinn an raoin-obrach aige."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/fishers_house/helptexts.lua:23
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The fisher pauses %s before going to work again."
-msgstr ""
+msgstr "Gabhaidh an t-iasgair fois fad %s mus tòisich e air an obair a-rithist."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/foresters_house/helptexts.lua:3
@@ -1828,13 +1828,13 @@
 msgid ""
 "What can ever be more beautiful than the brilliant sun’s beams shining "
 "through the glistering canopy of leaves?"
-msgstr ""
+msgstr "Dè as àilne na gathan na grèine a’ dearrsadh tron duilleach dealrach?"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/foresters_house/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A forester explaining his choice of profession"
-msgstr ""
+msgstr "Planntair-coille a’ mhìneachadh carson a thagh e an dreuchd aige"
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/foresters_house/helptexts.lua:18
@@ -1842,14 +1842,14 @@
 msgid ""
 "The forester’s house needs free space within the work area to plant the "
 "trees."
-msgstr ""
+msgstr "Bidh an taigh planntair-choille feumach air rum shaor am broinn an raoin-obrach aige gus na craobhan a chur ann."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/foresters_house/helptexts.lua:23
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The forester pauses %s before going to work again."
-msgstr ""
+msgstr "Gabhaidh am planntair-choille fois fad %s mus tòisich e air an obair a-rithist."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/helptexts.lua:6
@@ -1857,19 +1857,19 @@
 msgid ""
 "Miners get ores from the depths of the hills; but without our work, their "
 "labour is in vain."
-msgstr ""
+msgstr "Dè feum air obair nam mèinnearan às aonais ar obair-ne?"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/helptexts.lua:11
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Slogan of the Smelters’ Guild"
-msgstr ""
+msgstr "Facal-suaicheantais aig comann nan leaghadair"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/furnace/helptexts.lua:16
 msgctxt "building"
 msgid "Smelts iron ore and gold ore into iron and gold ingots using coal."
-msgstr ""
+msgstr "Cleachdaidh e gual gus clach-iarainn is clach-òir a leaghadh ’na h-iarann is òr."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/goldmine/helptexts.lua:21
@@ -1878,7 +1878,7 @@
 msgid ""
 "This mine exploits only %s of the resource. From there on out, it will only "
 "have a 5%% chance of finding any gold ore."
-msgstr ""
+msgstr "Cha tog a’ mhèinn seo ach %s dhen stòras. An uairsin, cha bhi ach teans de 5%% aice gun lorg i clach-òir sam bith."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/goldmine/helptexts.lua:26
@@ -1887,7 +1887,7 @@
 msgid ""
 "If the food supply is steady, the gold mine can produce one piece of gold "
 "ore in %s on average."
-msgstr ""
+msgstr "Ma thèid biadh a lìbhrigeadh dhi gu cunbhalach, saothraichidh a’ mhèinn-òir clach-òir gach %s sa chuibheas."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/goldmine_deep/helptexts.lua:21
@@ -1897,7 +1897,7 @@
 "This mine exploits all of the resource down to the deepest level. But even "
 "after having done so, it will still have a %s chance of finding some more "
 "gold ore."
-msgstr ""
+msgstr "Togaidh a’ mhèinn seo a h-uile stòras gu ruige an doimhne as motha. Ach fiù ’s às dèidh seo a dhèanamh, bidh teans de %s aice fhathast gun lorg i barrachd cloiche-òir."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/goldmine_deep/helptexts.lua:26
@@ -1906,7 +1906,7 @@
 msgid ""
 "If the food supply is steady, the deep gold mine can produce two pieces of "
 "gold ore in %s on average."
-msgstr ""
+msgstr "Ma thèid biadh a lìbhrigeadh dhi gu cunbhalach, saothraichidh a’ mhèinn-òir dhomhainn dà chlach-òir gach %s sa chuibheas."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/helptexts.lua:6
@@ -1914,13 +1914,13 @@
 msgid ""
 "Rookies will say that vengeance is sweet. Heroes will say that honey bread "
 "is sweeter."
-msgstr ""
+msgstr "Canaidh glas-laoich gur ann milis an dìoghaltas. Canaidh na gaisgich gur ann as mìlse an t-aran-meala."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/helptexts.lua:11
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A trainer in conversation with a baker"
-msgstr ""
+msgstr "Maighstir a’ bruidhinn ri fuineadair"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/honey_bread_bakery/helptexts.lua:16
@@ -1928,20 +1928,20 @@
 msgid ""
 "Bakes honey bread out of barley, water and honey to feed miners in deep "
 "mines and soldiers in advanced training."
-msgstr ""
+msgstr "Nì e aran de dh’eòrna, uisge is mil airson biadh a thoirt dha na mèinnearan sna mèinnean domhainn agus dha na saighdearan san trèanadh adhartach."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/hunters_house/helptexts.lua:21
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The hunter’s house needs animals to hunt within the work area."
-msgstr ""
+msgstr "Bidh an taigh-sealgair feumach air beathaichean ri ’n sealg am broinn an raoin-obrach aige."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/hunters_house/helptexts.lua:26
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The hunter pauses %s before going to work again."
-msgstr ""
+msgstr "Gabhaidh an sealgair fois fad %s mus tòisich e air an obair a-rithist."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/ironmine/helptexts.lua:21
@@ -1950,7 +1950,7 @@
 msgid ""
 "This mine exploits only %s of the resource. From there on out, it will only "
 "have a 5%% chance of finding any iron ore."
-msgstr ""
+msgstr "Cha tog a’ mhèinn seo ach %s dhen stòras. An uairsin, cha bhi ach teans de 5%% aice gun lorg i clach-iarainn sam bith."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/ironmine/helptexts.lua:26
@@ -1959,7 +1959,7 @@
 msgid ""
 "If the food supply is steady, the iron mine can produce one piece of iron "
 "ore in %s on average."
-msgstr ""
+msgstr "Ma thèid biadh a lìbhrigeadh dhi gu cunbhalach, saothraichidh a’ mhèinn-iarainn clach-iarainn gach %s sa chuibheas."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/ironmine_deep/helptexts.lua:21
@@ -1969,7 +1969,7 @@
 "This mine exploits all of the resource down to the deepest level. But even "
 "after having done so, it will still have a %s chance of finding some more "
 "iron ore."
-msgstr ""
+msgstr "Togaidh a’ mhèinn seo a h-uile stòras gu ruige an doimhne as motha. Ach fiù ’s às dèidh seo a dhèanamh, bidh teans de %s aice fhathast gun lorg i barrachd cloiche-iarainn."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/ironmine_deep/helptexts.lua:26
@@ -1978,19 +1978,19 @@
 msgid ""
 "If the food supply is steady, the deep iron mine can produce two pieces of "
 "iron ore in %s on average."
-msgstr ""
+msgstr "Ma thèid biadh a lìbhrigeadh dhi gu cunbhalach, saothraichidh a’ mhèinn-iarainn dhomhainn dà chlach-iarainn gach %s sa chuibheas."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/helptexts.lua:6
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "If you like beer, you’ve never tasted mead."
-msgstr ""
+msgstr "Mas toigh leat leann, cha do ghabh thu mil-dheoch a-riamh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/helptexts.lua:11
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Slogan over a mead brewery"
-msgstr ""
+msgstr "Suaicheantas air taigh-grùide meala"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/mead_brewery/helptexts.lua:16
@@ -1999,38 +1999,38 @@
 "Brews beer out of barley and water. It also brews mead, which is beer "
 "refined with honey. Mead is consumed by miners in deep mines and by "
 "experienced soldiers."
-msgstr ""
+msgstr "Nì e leann de dh’eòrna is uisge. Nì e mil-dheoch cuideachd, ’s e seo leann a chaidh a phiseachadh le mil. Gabhaidh na mèinnearan sna mèinnean domhainn agus na saighdearan eòlach mil-dheoch."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/helptexts.lua:3
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "When I swing my pick, whole mountains fall before me!"
-msgstr ""
+msgstr "Nuair a chuireas mi car dhen phiocaid agam, tuitidh na beanntan romham!"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A stonemason"
-msgstr ""
+msgstr "Clachair"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/helptexts.lua:13
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Cuts raw pieces of granite out of rocks in the vicinity."
-msgstr ""
+msgstr "Tochlaidh e cnapan gaireil à carraigean am fagas."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/helptexts.lua:18
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The quarry needs rocks to cut within the work area."
-msgstr ""
+msgstr "Bidh an cuaraidh feumach air carraigean ri ’n tochladh am broinn an raoin-obrach aige."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/quarry/helptexts.lua:23
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The stonemason pauses %s before going to work again."
-msgstr ""
+msgstr "Gabhaidh an clachair fois fad %s mus tòisich e air an obair a-rithist."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/helptexts.lua:6
@@ -2039,13 +2039,13 @@
 "Of course these weapons could be used by other soldiers again without being "
 "smelted down first! The only drawback is that they’d break in two at the "
 "first blow."
-msgstr ""
+msgstr "Bu ghlic nan cleachdadh saighdearan eile na h-airm seo a-rithist gun an leaghadh an toiseach! Ach tha seo ’ga bhacadh on a rachadh am briseadh leis a’ chiad bhuille orra."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/helptexts.lua:11
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A smelter explaining the need for recycling to his impatient chieftain"
-msgstr ""
+msgstr "Leaghadair a’ mìneachadh carson a tha feum air ath-chuairteachadh do cheannard mì-fhoighidneach"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/recycling_center/helptexts.lua:16
@@ -2053,26 +2053,26 @@
 msgid ""
 "Recycles old armor and weapon parts that have been discarded by training "
 "sites into fur, iron and gold."
-msgstr ""
+msgstr "Ath-chuairtichidh e seann-airm is armachd a chaidh a leigeil seachad le ionadan-oideachaidh airson bian, iarainn is òr a dhèanamh dhiubh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/helptexts.lua:6
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "No worse fortune can befall a reed farmer than to see his roof leaking."
-msgstr ""
+msgstr "Nach olc ma bhios an fhuaraich air mullach tuathanaich-chuilce."
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/helptexts.lua:11
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Anonymous reed farmer"
-msgstr ""
+msgstr "Tuathanach-cuilce gun urra"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/helptexts.lua:16
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Cultivates reed that serves three different purposes for the Frisians."
-msgstr ""
+msgstr "Togaidh e feur a choileanas trì feumalachdan do na Frìoslannaich."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reed_farm/helptexts.lua:21
@@ -2081,21 +2081,21 @@
 "Reed is the traditional material for roofing. It is also needed for "
 "producing buckets and fishing nets, and it is woven – together with reindeer"
 " fur – into the cloth used for ships’ sails."
-msgstr ""
+msgstr "Tha feur ’ga chleachdadh airson mullaich a thogail gu dualchasach. Bidh feum air airson peilichean is lìn-èisg a dhèanamh cuideachd agus thèid a bheart-fhighe – le bian rèin-fhèidh – airson clò a dhèanamh do shiùil nan long."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/helptexts.lua:6
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "Who says a beast of burden cannot be useful for other things than transport?"
-msgstr ""
+msgstr "Cò shaoil nach gabh ainmhidhean a chleachdadh ach airson eallach?"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/helptexts.lua:11
 msgctxt "frisians_building"
 msgid ""
 "The reindeer breeder who first proposed using reindeer fur for clothing"
-msgstr ""
+msgstr "An gille rèin-fhèidh a mhol gun cleachdte bian rèin-fhèidh airson aodach"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/helptexts.lua:16
@@ -2103,7 +2103,7 @@
 msgid ""
 "Breeds strong reindeer for adding them to the transportation system. Also "
 "keeps them for their fur, which is turned into armor and cloth."
-msgstr ""
+msgstr "Togaidh e rèin-fhèidh threuna gus an cur ris an t-siostam giùlain. Cumaidh e airson am bian iad cuideachd agus thèid armachd is clò a dhèanamh dheth."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/helptexts.lua:21
@@ -2111,14 +2111,14 @@
 msgid ""
 "If the supply is steady, the reindeer farm produces one meat after producing"
 " three pieces of fur."
-msgstr ""
+msgstr "Ma thèid stuthan a lìbhrigeadh dha gu cunbhalach, saothraichidh an tuathanas rèin-fhèidh caob feòla às deidh trì pìosan bèin."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/rockmine/helptexts.lua:16
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/rockmine_deep/helptexts.lua:16
 msgctxt "building"
 msgid "Digs granite out of the ground in mountain terrain."
-msgstr ""
+msgstr "Tochlaidh i gaireal às na beanntan."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/rockmine/helptexts.lua:21
@@ -2127,7 +2127,7 @@
 msgid ""
 "This mine exploits only %s of the resource. From there on out, it will only "
 "have a 5%% chance of finding any granite."
-msgstr ""
+msgstr "Cha tog a’ mhèinn seo ach %s dhen stòras. An uairsin, cha bhi ach teans de 5%% aice gun lorg i gaireal sam bith."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/rockmine/helptexts.lua:26
@@ -2136,7 +2136,7 @@
 msgid ""
 "If the food supply is steady, the rock mine can produce two blocks of "
 "granite in %s on average."
-msgstr ""
+msgstr "Ma thèid biadh a lìbhrigeadh dhi gu cunbhalach, saothraichidh a’ mhèinn cloiche dà chnap gaireil gach %s sa chuibheas."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/rockmine_deep/helptexts.lua:21
@@ -2146,7 +2146,7 @@
 "This mine exploits all of the resource down to the deepest level. But even "
 "after having done so, it will still have a %s chance of finding some more "
 "granite."
-msgstr ""
+msgstr "Togaidh a’ mhèinn seo a h-uile stòras gu ruige an doimhne as motha. Ach fiù ’s às dèidh seo a dhèanamh, bidh teans de %s aice fhathast gun lorg i barrachd gaireil."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/rockmine_deep/helptexts.lua:26
@@ -2155,7 +2155,7 @@
 msgid ""
 "If the food supply is steady, the deep rock mine can produce three blocks of"
 " granite in %s on average."
-msgstr ""
+msgstr "Ma thèid biadh a lìbhrigeadh dhi gu cunbhalach, saothraichidh a’ mhèinn cloiche domhainn trì cnapan gaireil gach %s sa chuibheas."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building. Reference to frequent
 #. discussions about good scouting algorithms
@@ -2165,20 +2165,20 @@
 "Everyone has their own ideas on how exactly we should explore the enemy’s "
 "territory… One more ‘improvement’ suggestion and we’ll demand meals instead "
 "of rations!"
-msgstr ""
+msgstr "Tha beachd aca fhèin aig a h-uile duine air ciamar a bu chòir dhuinn ranntair an nàmhad a rùrachadh… Ma chluinneas sinn aon mholadh eile airson “leasachadh”, iarraidh sinn miasan seach greimeagan!"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/scouts_house/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The spokesman of the scouts’ labor union"
-msgstr ""
+msgstr "Neach-labhairt aonadh-ciùird nan rabhadairean"
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/scouts_house/helptexts.lua:23
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The scout pauses %s before going to work again."
-msgstr ""
+msgstr "Gabhaidh an rabhadair fois fad %s mus tòisich e air an obair a-rithist."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/sewing_room/helptexts.lua:3
@@ -2186,26 +2186,26 @@
 msgid ""
 "You soldiers think a good sword is everything, but where would you be if you"
 " had no garments?"
-msgstr ""
+msgstr "’S ann gu bheil na saighdearan uabhasach measail air na claidheamhan aca, ach dè rinneadh sibh às aonais aodaich?"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/sewing_room/helptexts.lua:8
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "A seamstress scolding a soldier for disrespecting her profession"
-msgstr ""
+msgstr "Banalaiche a’ toirt trod do shaighdear a rinn magadh air an dreuchd aice"
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/sewing_room/helptexts.lua:13
 msgctxt "building"
 msgid "Sews fur garments out of reindeer fur."
-msgstr ""
+msgstr "Nì e còtaichean-bèin à bian rèin-fhèidh."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/sewing_room/helptexts.lua:23
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The sewing room needs %s on average to produce one fur garment."
-msgstr ""
+msgstr "Bheir am bùth banalachd %s sa chuibheas gus còta-bèin a dhèanamh."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building. "Yard" is a wordplay with the
 #. measurement unit
@@ -2292,7 +2292,7 @@
 msgid ""
 "The tavern can produce one ration in %s on average if the supply is steady; "
 "otherwise, it will take 50%% longer."
-msgstr ""
+msgstr "Saothraichidh an taigh-tàrn greimeag gach %s sa chuibheas ma thèid stuthan a lìbhrigeadh dha gu cunbhalach; mura dèid, bheir e 50%% nas fhaide."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/weaving_mill/helptexts.lua:3
@@ -2360,7 +2360,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/woodcutters_house/helptexts.lua:21
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The woodcutter’s house needs trees to fell within the work area."
-msgstr ""
+msgstr "Bidh an taigh buaineadair-fhiodha feumach air craobhan ri ’n leagail am broinn an raoin-obrach aige."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/atlanteans/dungeon/helptexts.lua:17
@@ -3294,7 +3294,7 @@
 #. TRANSLATORS: This is an access key combination. The hotkey is 'e'
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:66
 msgid "Toggle seafaring statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Toglaich stadastaireachd na seòladaireachd"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:68
 msgid "Center main mapview on starting location"
@@ -3481,51 +3481,51 @@
 #. TRANSLATORS: Heading in "Controls" help
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:109
 msgid "Ship Statistics"
-msgstr ""
+msgstr "Stadastaireachd na seòladaireachd"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:112
 msgid "Show all ships"
-msgstr ""
+msgstr "Seall na h-uile long"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:114
 msgid "Show idle ships"
-msgstr ""
+msgstr "Seall longan ’nan tàmh"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:116
 msgid "Show ships shipping wares and workers"
-msgstr ""
+msgstr "Seall longan a tha ag aiseag bhatharan is luchd-obrach"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:118
 msgid "Show waiting expeditions"
-msgstr ""
+msgstr "Seall triallan a tha a’ feitheamh"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:120
 msgid "Show scouting expeditions"
-msgstr ""
+msgstr "Seall triallan a tha a’ rùrachadh"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:122
 msgid "Show expeditions that have found a port space or are founding a colony"
-msgstr ""
+msgstr "Seall triallan a lorg raon puirt no a tha ri tuineachadh"
 
 #. TRANSLATORS: This is the helptext for an access key combination.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:124
 msgid "Center the map on the selected ship"
-msgstr ""
+msgstr "Meadhanaich am mapa air an long a thagh thu"
 
 #. TRANSLATORS: This is the helptext for an access key combination.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:126
 msgid "Open the selected ship’s window"
-msgstr ""
+msgstr "Fosgail uinneag na luinge a thagh thu"
 
 #. TRANSLATORS: This is the helptext for an access key combination.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:128
 msgid "Go to the selected ship and open its window"
-msgstr ""
+msgstr "Rach dhan long a thagh thu ’s fosgail a h-uinneag"
 
 #. TRANSLATORS: This is the helptext for an access key combination.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:130
 msgid "Watch the selected ship"
-msgstr ""
+msgstr "Cum sùil air an long a thagh thu"
 
 #. TRANSLATORS: Space on the map required for building a building there
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:54
@@ -3662,7 +3662,7 @@
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/tips.lua:63
 msgid "Frisians"
-msgstr ""
+msgstr "Na Frìoslannaich"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/tips.lua:69
 msgid "Single Player"
@@ -6068,7 +6068,7 @@
 #: ../../data/tribes/workers/frisians/stonemason/helptexts.lua:3
 msgctxt "frisians_worker"
 msgid "Cuts raw pieces of granite out of rocks in the vicinity."
-msgstr ""
+msgstr "Tochlaidh e cnapan gaireil à carraigean am fagas."
 
 #. TRANSLATORS: Helptext for a worker: Trainer
 #: ../../data/tribes/workers/frisians/trainer/helptexts.lua:3

=== modified file 'po/tribes_encyclopedia/nds.po'
--- po/tribes_encyclopedia/nds.po	2018-07-28 07:21:03 +0000
+++ po/tribes_encyclopedia/nds.po	2018-08-09 21:24:01 +0000
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Widelands\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://wl.widelands.org/wiki/ReportingBugs/\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-20 07:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-23 14:41+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-28 07:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-02 11:17+0000\n"
 "Last-Translator: Benedikt Straub <benedikt-straub@xxxxxx>\n"
 "Language-Team: Low German (http://www.transifex.com/widelands/widelands/language/nds/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2101,7 +2101,7 @@
 msgid ""
 "Breeds strong reindeer for adding them to the transportation system. Also "
 "keeps them for their fur, which is turned into armor and cloth."
-msgstr ""
+msgstr "Tüchtet stevige Sneeihirsken för dat Stratennett. Se worden ok för hör Fell tüchtet, wat man för Kluften un Stoff bruukt."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/reindeer_farm/helptexts.lua:21
@@ -2116,7 +2116,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/rockmine_deep/helptexts.lua:16
 msgctxt "building"
 msgid "Digs granite out of the ground in mountain terrain."
-msgstr ""
+msgstr "Grafft in Bargen Flint ut de Grund."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/rockmine/helptexts.lua:21
@@ -2125,7 +2125,7 @@
 msgid ""
 "This mine exploits only %s of the resource. From there on out, it will only "
 "have a 5%% chance of finding any granite."
-msgstr ""
+msgstr "Düsses Bargwark haalt blot %s vun de Mineraal ut de Grund. Vun dann an hett 't blot eene Kans vun 5%%, Flint to finnen."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/rockmine/helptexts.lua:26
@@ -2134,7 +2134,7 @@
 msgid ""
 "If the food supply is steady, the rock mine can produce two blocks of "
 "granite in %s on average."
-msgstr ""
+msgstr "Wenn de Spiesen to rechter Tied ankomen, produzeert düsses Bargwark dör de Bank all %s twee Blocken Flint."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/rockmine_deep/helptexts.lua:21
@@ -2144,7 +2144,7 @@
 "This mine exploits all of the resource down to the deepest level. But even "
 "after having done so, it will still have a %s chance of finding some more "
 "granite."
-msgstr ""
+msgstr "Düsses Bargwark haalt de Mineraal kumpleet ut d Grund. Wenn 't leeg is, kann 't immer noch mit eener Kans vun %s Flint finnen."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/rockmine_deep/helptexts.lua:26
@@ -2153,7 +2153,7 @@
 msgid ""
 "If the food supply is steady, the deep rock mine can produce three blocks of"
 " granite in %s on average."
-msgstr ""
+msgstr "Wenn de Spiesen to rechter Tied ankomen, produzeert düsses Bargwark dör de Bank all %s dree Blocken Flint."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building. Reference to frequent
 #. discussions about good scouting algorithms
@@ -2176,7 +2176,7 @@
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The scout pauses %s before going to work again."
-msgstr ""
+msgstr "De Bespejer wacht %s ehr he weer arbeidt."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/sewing_room/helptexts.lua:3
@@ -2242,14 +2242,14 @@
 msgid ""
 "Smokes fish and meat using logs. Only smoked meat and fish are good enough "
 "to be eaten by miners and soldiers."
-msgstr ""
+msgstr "Rökelt Fiss un Fleesk mit Boomstammen. Blot Rökelfleesk un Rökelfiss sünd good genoog för Bargwarkskeerls un Soldaten."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/smokery/helptexts.lua:23
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The smokery needs %s on average to smoke two fish or two meat."
-msgstr ""
+msgstr "De Rökelkamer bruukt dör de Bank %s um twee Fisse oder twee Stücken Fleesk to rökeln."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/tailors_shop/helptexts.lua:6
@@ -2269,7 +2269,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/tailors_shop/helptexts.lua:16
 msgctxt "building"
 msgid "Equips fur garments with iron or gold to produce good armor."
-msgstr ""
+msgstr "Rüst Fellkluften mit Iesen oder Gold, um betere Wapenrocken to produzeren."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/tavern/helptexts.lua:3
@@ -2317,7 +2317,7 @@
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The weaving mill needs %s on average to produce one piece of cloth."
-msgstr ""
+msgstr "De Spinnweelmöhlen bruukt dör de Bank %s um een Stück Stoff to produzeren."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/well/helptexts.lua:3
@@ -2338,7 +2338,7 @@
 #, lua-format
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The well needs %s on average to produce one bucket of water."
-msgstr ""
+msgstr "De Well bruukt dör de Bank %s um eenen Emmer Water to produzeren."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/woodcutters_house/helptexts.lua:6
@@ -2358,25 +2358,25 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/productionsites/frisians/woodcutters_house/helptexts.lua:21
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The woodcutter’s house needs trees to fell within the work area."
-msgstr ""
+msgstr "De Boomslageree bruukt Bomen tum Umkappen in de Arbeidsgewest."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/atlanteans/dungeon/helptexts.lua:17
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Trains soldiers in ‘Attack’."
-msgstr ""
+msgstr "Lehrt Soldaten »Angriff«."
 
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/atlanteans/dungeon/helptexts.lua:19
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/atlanteans/labyrinth/helptexts.lua:19
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Equips the soldiers with all necessary weapons and armor parts."
-msgstr ""
+msgstr "Rüst de Soldaten mit all nödigen Wapen un Wapenrocken ut."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/atlanteans/labyrinth/helptexts.lua:17
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Trains soldiers in ‘Defense’, ‘Evade’, and ‘Health’."
-msgstr ""
+msgstr "Lehrt Soldaten »Verteidigung«, »Utwieken« un »Gesundheid«."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/barbarians/battlearena/helptexts.lua:3
@@ -2395,7 +2395,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/barbarians/battlearena/helptexts.lua:14
 msgctxt "barbarians_building"
 msgid "Trains soldiers in ‘Evade’."
-msgstr ""
+msgstr "Lehrt Soldaten »Utwieken«."
 
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/barbarians/battlearena/helptexts.lua:16
 msgctxt "barbarians_building"
@@ -2411,7 +2411,7 @@
 msgid ""
 "Barbarian soldiers cannot be trained in ‘Defense’ and will remain at their "
 "initial level."
-msgstr ""
+msgstr "Wille Soldaten könen keene »Verteidigung« öven un blieven immer up hör Anfang-Stand."
 
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/barbarians/battlearena/helptexts.lua:26
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/barbarians/trainingcamp/helptexts.lua:26
@@ -2429,7 +2429,7 @@
 msgid ""
 "If all needed wares are delivered in time, a battle arena can train evade "
 "for one soldier from 0 to the highest level in %1$s and %2$s on average."
-msgstr ""
+msgstr "Wenn alle nödigen Waren to rechter Tied ankomen, bildt de Slachtenring dör de Bank in %1$s un %2$s eenen Soldaten in Utwieken vun 0 up de hoogsten Stand ut."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/barbarians/trainingcamp/helptexts.lua:3
@@ -2449,12 +2449,12 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/barbarians/trainingcamp/helptexts.lua:14
 msgctxt "barbarians_building"
 msgid "Trains soldiers in ‘Attack’ and in ‘Health’."
-msgstr ""
+msgstr "Lehrt Soldaten »Angriff« un »Gesundheid«."
 
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/barbarians/trainingcamp/helptexts.lua:16
 msgctxt "barbarians_building"
 msgid "Equips the soldiers with all necessary weapons and armor parts."
-msgstr ""
+msgstr "Rüst de Soldaten mit all nödigen Wapen un Wapenrocken ut."
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building. Placeholders are for "4
 #. minutes" and "40 seconds"
@@ -2464,14 +2464,14 @@
 "If all needed wares are delivered in time, a training camp can train one new"
 " soldier in attack and health to the final level in %1$s and %2$s on "
 "average."
-msgstr ""
+msgstr "Wenn alle nödigen Waren to rechter Tied ankomen, bildt de Övens-Lager dör de Bank in %1$s un %2$s eenen Soldaten in Angriff un Gesundheid vun 0 up de hoogsten Stand ut."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/empire/arena/helptexts.lua:17
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/empire/colosseum/helptexts.lua:17
 msgctxt "empire_building"
 msgid "Trains soldiers in ‘Evade’."
-msgstr ""
+msgstr "Lehrt Soldaten »Utwieken«."
 
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/empire/arena/helptexts.lua:19
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/empire/colosseum/helptexts.lua:19
@@ -2479,7 +2479,7 @@
 msgid ""
 "‘Evade’ increases the soldier’s chance not to be hit by the enemy and so to "
 "remain totally unaffected."
-msgstr ""
+msgstr "»Utwieken« verhoogt de Kans, dat een Soldat vum Feind nich truffen un also nich verletzt word."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/empire/arena/helptexts.lua:24
@@ -2489,18 +2489,18 @@
 msgid ""
 "Imperial soldiers cannot be trained in ‘Defense’ and will remain at the "
 "level with which they came."
-msgstr ""
+msgstr "Rieks-Soldaten könen keene »Verteidigung« öven un blieven immer up hör Anfang-Stand."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/empire/trainingcamp/helptexts.lua:17
 msgctxt "empire_building"
 msgid "Trains soldiers in ‘Attack’ and in ‘Health’."
-msgstr ""
+msgstr "Lehrt Soldaten »Angriff« un »Gesundheid«."
 
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/empire/trainingcamp/helptexts.lua:19
 msgctxt "empire_building"
 msgid "Equips the soldiers with all necessary weapons and armor parts."
-msgstr ""
+msgstr "Rüst de Soldaten mit all nödigen Wapen un Wapenrocken ut."
 
 #. TRANSLATORS: Lore helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/trainingsites/frisians/training_arena/helptexts.lua:6
@@ -2556,19 +2556,19 @@
 msgid ""
 "Frisian soldiers cannot train in Evade and will remain at their initial "
 "level."
-msgstr ""
+msgstr "Freeske Soldaten könen keen Utwieken öven un blieven immer up hör Anfang-Stand."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/atlanteans/headquarters/helptexts.lua:16
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "Accommodation for your people. Also stores your wares and tools."
-msgstr ""
+msgstr "Brengt diene Lüü unner un verwahrt diene Waren un anner Kraam."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/atlanteans/headquarters/helptexts.lua:22
 msgctxt "atlanteans_building"
 msgid "The headquarters is your main building."
-msgstr ""
+msgstr "Dat Raadhuus is dien wichtigstes Huus."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/atlanteans/port/helptexts.lua:16
@@ -2587,21 +2587,21 @@
 msgid ""
 "Your workers and soldiers will find shelter here. Also stores your wares and"
 " tools."
-msgstr ""
+msgstr "Brengt diene Lüü un Soldaten unner un verwahrt diene Waren un anner Kraam."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/barbarians/headquarters/helptexts.lua:16
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/barbarians/headquarters_interim/helptexts.lua:16
 msgctxt "barbarians_building"
 msgid "Accommodation for your people. Also stores your wares and tools."
-msgstr ""
+msgstr "Brengt diene Lüü unner un verwahrt diene Waren un anner Kraam."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/barbarians/headquarters/helptexts.lua:22
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/barbarians/headquarters_interim/helptexts.lua:22
 msgctxt "barbarians_building"
 msgid "The headquarters is your main building."
-msgstr ""
+msgstr "Dat Raadhuus is dien wichtigstes Huus."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/barbarians/port/helptexts.lua:16
@@ -2615,13 +2615,13 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/empire/headquarters/helptexts.lua:16
 msgctxt "empire_building"
 msgid "Accommodation for your people. Also stores your wares and tools."
-msgstr ""
+msgstr "Brengt diene Lüü unner un verwahrt diene Waren un anner Kraam."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/empire/headquarters/helptexts.lua:22
 msgctxt "empire_building"
 msgid "The headquarters is your main building."
-msgstr ""
+msgstr "Dat Raadhuus is dien wichtigstes Huus."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/empire/headquarters_shipwreck/helptexts.lua:16
@@ -2635,7 +2635,7 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/empire/headquarters_shipwreck/helptexts.lua:22
 msgctxt "empire_building"
 msgid "The headquarters shipwreck is your main building."
-msgstr ""
+msgstr "Dat Wrack as Raadhuus is dien wichtigstes Huus."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/empire/port/helptexts.lua:16
@@ -2649,13 +2649,13 @@
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/frisians/headquarters/helptexts.lua:16
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "Accommodation for your people. Also stores your wares and tools."
-msgstr ""
+msgstr "Brengt diene Lüü unner un verwahrt diene Waren un anner Kraam."
 
 #. TRANSLATORS: Note helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/frisians/headquarters/helptexts.lua:21
 msgctxt "frisians_building"
 msgid "The headquarters is your main building."
-msgstr ""
+msgstr "Dat Raadhuus is dien wichtigstes Huus."
 
 #. TRANSLATORS: Purpose helptext for a building
 #: ../../data/tribes/buildings/warehouses/frisians/port/helptexts.lua:16
@@ -2878,214 +2878,214 @@
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:232
 #, lua-format
 msgid "%s and"
-msgstr ""
+msgstr "%s un"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:100
 msgid "Food:"
-msgstr ""
+msgstr "Spiesen:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:150
 msgid "Equipment:"
-msgstr ""
+msgstr "Utrüstung:"
 
 #. TRANSLATORS: Heading for a flavour text in the building help.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:173
 msgid "Lore"
-msgstr ""
+msgstr "Weten"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:194
 #: ../../data/tribes/scripting/help/init.lua:59
 #: ../../data/tribes/scripting/help/tips.lua:49
 msgid "General"
-msgstr ""
+msgstr "Allgemeen"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:195
 msgid "Purpose:"
-msgstr ""
+msgstr "Zweck:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:223
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:456
 msgid "Note:"
-msgstr ""
+msgstr "Wenk:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:228
 msgid "Work area radius:"
-msgstr ""
+msgstr "Grötte vum Arbeidsgewest:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:232
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:237
 msgid "Healing:"
-msgstr ""
+msgstr "Helen:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:233
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:238
 #, lua-format
 msgid "Garrisoned soldiers heal %d health point per second."
 msgid_plural "Garrisoned soldiers heal %d health points per second."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Soldaten, de hier unnerbrocht sünd, helen %d Gesundheid-Punkt pro Sekünn."
+msgstr[1] "Soldaten, de hier unnerbrocht sünd, helen %d Gesundheid-Punkten pro Sekünn."
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:234
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:240
 msgid "Conquer range:"
-msgstr ""
+msgstr "Grötte vum innohmen Gewest:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:239
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:243
 msgid "Capacity:"
-msgstr ""
+msgstr "Tahl vun Steden:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:245
 msgid "Vision range:"
-msgstr ""
+msgstr "Utsichtswiedte:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:270
 msgid "%1$s from: %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s vun: %2$s"
 
 #. TRANSLATORS: Heading in the building help for wares that a building accepts
 #. (e.g. wheat for a mill).
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:277
 msgid "Incoming:"
-msgstr ""
+msgstr "Kriggt:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:281
 msgid "Collects:"
-msgstr ""
+msgstr "Pottjet:"
 
 #. TRANSLATORS: This is a verb (The miner mines)
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:293
 msgid "Mines:"
-msgstr ""
+msgstr "Boot of:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:313
 msgid "Produces:"
-msgstr ""
+msgstr "Produzeert:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:355
 msgid "Outgoing:"
-msgstr ""
+msgstr "Gifft of:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:357
 msgid "None"
-msgstr ""
+msgstr "Nix"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:358
 msgid "Dependencies"
-msgstr ""
+msgstr "Hangt of vun:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:374
 msgid "Health Training"
-msgstr ""
+msgstr "Gesundheid-Öven"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:375
 msgid "Trains ‘Health’ from %1% up to %2%"
-msgstr ""
+msgstr "Lehrt »Gesundheid« vun %1% bit %2%"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:377
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:391
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:403
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:416
 msgid "Soldiers:"
-msgstr ""
+msgstr "Soldaten:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:387
 msgid "Attack Training"
-msgstr ""
+msgstr "Angriff-Öven"
 
 #. TRANSLATORS: %1$s = Health, Evade, Attack or Defense. %2$s and %3$s are
 #. numbers.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:389
 msgid "Trains ‘Attack’ from %1% up to %2%"
-msgstr ""
+msgstr "Lehrt »Angriff« vun %1% bit %2%"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:400
 msgid "Defense Training"
-msgstr ""
+msgstr "Verteidigung-Öven"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:401
 msgid "Trains ‘Defense’ from %1% up to %2%"
-msgstr ""
+msgstr "Lehrt »Verteidigung« vun %1% bit %2%"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:413
 msgid "Evade Training"
-msgstr ""
+msgstr "Utwieken-Öven"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:414
 msgid "Trains ‘Evade’ from %1% up to %2%"
-msgstr ""
+msgstr "Lehrt »Utwieken« vun %1% bit %2%"
 
 #. TRANSLATORS: This is the header for the "Building" section in the building
 #. help, containing size info, buildcost etc.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:441
 msgid "Building"
-msgstr ""
+msgstr "Bauen"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:457
 msgid ""
 "This building can either be built directly or obtained by enhancing another "
 "building."
-msgstr ""
+msgstr "Düsses Huus kann stuuv baut oder vun eenem annern Huus utbaut worden."
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:463
 msgid "Direct build cost:"
-msgstr ""
+msgstr "Direkte Baukösten:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:465
 #: ../../data/tribes/scripting/help/immovable_help.lua:50
 msgid "Build cost:"
-msgstr ""
+msgstr "Baukösten:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:476
 msgid "Or enhanced from:"
-msgstr ""
+msgstr "Oder utbaut vun:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:478
 msgid "Enhanced from:"
-msgstr ""
+msgstr "Utbaut vun:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:487
 msgid "Cumulative cost:"
-msgstr ""
+msgstr "Baukösten all tosamen:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:532
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:581
 msgid "Unknown"
-msgstr ""
+msgstr "Unbekannt"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:537
 msgid "If built directly, dismantle yields:"
-msgstr ""
+msgstr "Wenn stuuv baut, gifft dat Plattrieten torügg:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:542
 msgid "If enhanced, dismantle yields:"
-msgstr ""
+msgstr "Wenn utbaut, gifft dat Plattrieten torügg:"
 
 #. TRANSLATORS: This is a heading for the resources that you will get back
 #. when you dismantle a building of this type. What dismantling will give you.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:545
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:586
 msgid "Dismantle yields:"
-msgstr ""
+msgstr "Plattrieten gifft torügg:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:595
 msgid "Can be enhanced to:"
-msgstr ""
+msgstr "Kann utbaut worden to:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:625
 msgid "Crew required:"
-msgstr ""
+msgstr "Nödige Arbeiders:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:625
 #: ../../data/tribes/scripting/help/init.lua:92
 msgid "Workers"
-msgstr ""
+msgstr "Arbeiders"
 
 #. TRANSLATORS: %s is a worker name, e.g. "Chief Miner" or "Brewer".
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:647
 #, lua-format
 msgid "%s or better"
-msgstr ""
+msgstr "%s oder beter"
 
 #. TRANSLATORS: Tribal Encyclopedia: Heading for which tool workers use
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:658
@@ -3096,57 +3096,57 @@
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:680
 msgid "Production"
-msgstr ""
+msgstr "Produzeren"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/building_help.lua:681
 msgid "Performance:"
-msgstr ""
+msgstr "Leistung:"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:13
 #: ../../data/tribes/scripting/help/init.lua:70
 msgid "Controls"
-msgstr ""
+msgstr "Stüren"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:15
 msgid "Window Control"
-msgstr ""
+msgstr "Fensters stüren"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:18
 msgid "Close window"
-msgstr ""
+msgstr "Fenster dichtmaken"
 
 #. TRANSLATORS: This is an access key combination. Localize, but do not change
 #. the key.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:18
 msgctxt "hotkey"
 msgid "Right-click"
-msgstr ""
+msgstr "Rechte Muustaste"
 
 #. TRANSLATORS: This is an access key combination. Localize, but do not change
 #. the key.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:20
 msgctxt "hotkey"
 msgid "Middle-click or Ctrl + Left-click"
-msgstr ""
+msgstr "Middelste Muustaste oder Strg-Tast un linke Muustaste"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:20
 msgid "Minimize/Maximize window"
-msgstr ""
+msgstr "Fenster lütt/groot maken"
 
 #. TRANSLATORS: This is an access key combination. Localize, but do not change
 #. the key.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:22
 msgctxt "hotkey"
 msgid "Ctrl + Left-click on Button"
-msgstr ""
+msgstr "Knoop mit Strg-Tast un linker Muustaste anklicken"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:22
 msgid "Skip confirmation dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Nafraag weglaten"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:24
 msgid "Table Control"
-msgstr ""
+msgstr "Listen stüren"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:25
 msgid ""
@@ -3223,7 +3223,7 @@
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:44
 msgctxt "hotkey"
 msgid "Page Up"
-msgstr ""
+msgstr "Bild rup"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:46
 msgid "Decrease game speed"
@@ -3234,14 +3234,14 @@
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:46
 msgctxt "hotkey"
 msgid "Page Down"
-msgstr ""
+msgstr "Bild runner"
 
 #. TRANSLATORS: This is an access key combination. Localize, but do not change
 #. the key.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:48
 msgctxt "hotkey"
 msgid "Pause"
-msgstr ""
+msgstr "Paus"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/controls.lua:48
 msgid "Pause the game"
@@ -3522,49 +3522,49 @@
 #. TRANSLATORS: Space on the map required for building a building there
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:54
 msgid "Mine plot"
-msgstr ""
+msgstr "Rüümte för Bargwarken"
 
 #. TRANSLATORS: Space on the map required for building a building there
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:58
 msgid "Port plot"
-msgstr ""
+msgstr "Rüümte för Muden"
 
 #. TRANSLATORS: Space on the map required for building a building there
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:62
 msgid "Small plot"
-msgstr ""
+msgstr "Rüümte för lütte Husen"
 
 #. TRANSLATORS: Space on the map required for building a building there
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:66
 msgid "Medium plot"
-msgstr ""
+msgstr "Rüümte för middelmatige Husen"
 
 #. TRANSLATORS: Space on the map required for building a building there
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:70
 msgid "Big plot"
-msgstr ""
+msgstr "Rüümte för grote Husen"
 
 #. TRANSLATORS: Space on the map required for building a building there
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:80
 msgid "Space required:"
-msgstr ""
+msgstr "Nödige Rüümte:"
 
 #. TRANSLATORS: %1$d is a number, %2$s the name of a ware, e.g. 12x Stone
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:133
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:224
 msgid "%1$dx %2$s"
-msgstr ""
+msgstr "%1$d× %2$s"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:147
 msgid "Experience levels"
-msgstr ""
+msgstr "Erfahrung-Stannen"
 
 #. TRANSLATORS: EP = Experience Points
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:149
 #: ../../data/tribes/scripting/help/format_help.lua:159
 #, lua-format
 msgid "%s to %s (%s EP)"
-msgstr ""
+msgstr "%s na %s (%s EP)"
 
 #. TRANSLATORS: Tribal Encyclopedia: Heading for wares and workers consumed by
 #. a productionsite
@@ -3589,92 +3589,92 @@
 #: ../../data/tribes/scripting/help/global_helptexts.lua:23
 #: ../../data/tribes/scripting/help/global_helptexts.lua:45
 msgid "Text needed"
-msgstr ""
+msgstr "Noch keen Text"
 
 #. TRANSLATORS: Lore author (source for a quote) helptext for a building - it
 #. hasn't been written yet.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/global_helptexts.lua:34
 msgid "Source needed"
-msgstr ""
+msgstr "Noch keen Schriever"
 
 #. TRANSLATORS: Performance helptext for a building - it hasn't been written
 #. yet.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/global_helptexts.lua:56
 msgid "Calculation needed"
-msgstr ""
+msgstr "Noch nich berekent"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/global_helptexts.lua:97
 msgid "%1% and %2%"
-msgstr ""
+msgstr "%1% un %2%"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/immovable_help.lua:48
 msgid "Requirements"
-msgstr ""
+msgstr "Vörutsettens"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/immovable_help.lua:59
 msgid "Preferred Terrains"
-msgstr ""
+msgstr "Vörtrucken Landskuppen"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/init.lua:64
 msgid "Introduction"
-msgstr ""
+msgstr "Inföhren"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/init.lua:76
 #: ../../data/tribes/scripting/help/tips.lua:78
 msgid "Tips"
-msgstr ""
+msgstr "Tipps"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/init.lua:85
 msgid "Wares"
-msgstr ""
+msgstr "Waren"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/init.lua:99
 msgid "Buildings"
-msgstr ""
+msgstr "Husen"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/init.lua:106
 msgid "Immovables"
-msgstr ""
+msgstr "Sekere Dingen"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/introduction.lua:7
 msgid "About Widelands"
-msgstr ""
+msgstr "Över Widelands"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/tips.lua:54
 msgid "Atlanteans"
-msgstr ""
+msgstr "Atlantinger"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/tips.lua:57
 msgid "Barbarians"
-msgstr ""
+msgstr "Wille Lüü"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/tips.lua:60
 msgid "Empire"
-msgstr ""
+msgstr "Latienskes Riek"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/tips.lua:63
 msgid "Frisians"
-msgstr ""
+msgstr "Fresen"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/tips.lua:69
 msgid "Single Player"
-msgstr ""
+msgstr "Een Speler"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/tips.lua:72
 msgid "Multiplayer"
-msgstr ""
+msgstr "Mennig Spelers"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/ware_help.lua:34
 #: ../../data/tribes/scripting/help/worker_help.lua:129
 msgid "Purpose"
-msgstr ""
+msgstr "Zweck"
 
 #. TRANSLATORS: Ware Encyclopedia: A building producing a ware
 #. TRANSLATORS: Worker Encyclopedia: A building recruiting a worker
 #: ../../data/tribes/scripting/help/ware_help.lua:54
 #: ../../data/tribes/scripting/help/worker_help.lua:38
 msgid "Producer"
-msgstr ""
+msgstr "Produzeert vun"
 
 #. TRANSLATORS: Ware Encyclopedia: Wares produced by a productionsite
 #: ../../data/tribes/scripting/help/ware_help.lua:95
@@ -3710,21 +3710,21 @@
 #. TRANSLATORS: Tribal Encyclopedia: Heading for which tool a worker uses
 #: ../../data/tribes/scripting/help/worker_help.lua:144
 msgid "Worker uses"
-msgstr ""
+msgstr "Arbeider bruukt"
 
 #. TRANSLATORS: Soldier levels
 #: ../../data/tribes/scripting/help/worker_help.lua:161
 msgid "Levels"
-msgstr ""
+msgstr "Stannen"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/worker_help.lua:163
 msgid "Health"
-msgstr ""
+msgstr "Gesundheid"
 
 #. TRANSLATORS: Soldier health / defense / evade points. A 5 digit number.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/worker_help.lua:167
 msgid "Starts at %1% points."
-msgstr ""
+msgstr "Hett am Anfang %1% Punkten."
 
 #. TRANSLATORS: Soldier health / attack defense / evade points
 #: ../../data/tribes/scripting/help/worker_help.lua:170
@@ -3746,7 +3746,7 @@
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/worker_help.lua:175
 msgid "Attack"
-msgstr ""
+msgstr "Angriff"
 
 #. TRANSLATORS: Points are 4 digit numbers.
 #: ../../data/tribes/scripting/help/worker_help.lua:178
@@ -3755,20 +3755,20 @@
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/worker_help.lua:185
 msgid "Defense"
-msgstr ""
+msgstr "Verteidigung"
 
 #: ../../data/tribes/scripting/help/worker_help.lua:189
 #: ../../data/tribes/scrip

Follow ups