← Back to team overview

openerpsweden team mailing list archive

Ny utgåva av l10n_se, request for comments

 

Ny release av l10n_se, dvs svenska kontoplaner och andra lokala anpassningar i OpenERP.

* BAS 2012 K1 (Minimal kontoplan)
* BAS 2012 (K2-K4, work in progress)
* SRU-koder och bokslutsregler från SKV-283 v16
* Moms-koder och rubriker från SKV-4700 r1-49

BAS 2012 K1 och BAS 2012 är hämtade från www.bas.se <http://www.bas.se>.

Även lite smått och gott som Bankgiro och PlusGiro finns.


Modulen hittar du på http://apps.openerp.com eller via
https://launchpad.net/openerp-vertel där utvecklingen sker.
Där finns även buggrapport-möjlighet och frågor/svar.

Kom gärna med synpunkter och glada tillrop.

/Anders W