← Back to team overview

ubuntu-defaults-nl-uploaders-team team mailing list archive

Beta van Nederlandstalige images beschikbaar

 

Hallo allemaal,

De beta images voor de Nederlandstalige release van Trusty zijn nu
beschikbaar. Deze images zijn gemaakt met het pakket ubuntu-defaults-nl
uit de officiële trusty softwarebronnen, dus er is geen PPA meer nodig.

Meer informatie en de torrent links zijn op het forum beschikbaar 
http://forum.ubuntu-nl.org/index.php?topic=83495.0

Groet,
Redmar

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part