← Back to team overview

ubuntu-l10n-mg team mailing list archive

Maniry ny hanampy anareo ho amin'ny fandikana ny Ubuntu amin'ny teny Malagasy

 

Faly miarahaba anareo tompoko!
Ny tenako dia Malagasy, izay maniry hampivelatra ny informatika malalaka
(libre) ho amin'i Madagasikara. Noho izany dia maniry aho hanampy anareo
amin'ny fandikana ireo Linux isan-karazany ho amin'ny teny Malagasy.

Misaotra tompoko

-- 
Ratefiarison Aina Manoa
Mpandrindrany tranonkala Evolution Generation<http://evolution-generation.tk>
Tompon'andraikitra teknika ao amin'ny orinasa Cyberak
Multiserivces<http://www.cyberak.com>