← Back to team overview

ubuntu-l10n-te team mailing list archive

Re: కొత్త సభ్యుల నమోదులో మార్పులు -ప్రతిపాదన

 

2010/12/30 Arjuna Rao Chavala <arjunaraoc@xxxxxxxxxxxxxx>

> నమస్కారం,
> ఈ మెయిలింగ్ లిస్టులో క్రియాశీలంగా వున్నవారు చాలా తక్కువగా వున్నారు. అందువలన
> ఇకముందు  సభ్యులుగా చేర్చే అభ్యర్థనకు ముందు, కనీసం 25 అనువాదాలు చేసివుండాలి
> అన్న నిబంధన ప్రతిపాదించుతున్నాను.


మీ ప్రతిపాదన బాగానే ఉంది.

Follow ups

References