← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

Re: คำว่าเดสก์ทอปใน gnome-menus

 

2010/8/17 Sira Nokyoongtong <gumaraa@xxxxxxxxx>:
> กำลังไล่ตรวจของใน launchpad ให้ตรงกับใน gnome นะครับ
>
> พบคำนี้ใน gnome-menus จะแก้หน่อยไม๊ครับ หรือถูกแล้ว
>
> #: ../desktop-directories/Utility.directory.in.h:2
> msgid "Desktop accessories"
> msgstr "โปรแกรมเครื่องใช้ไม้สอยบนเดสก์ท็อป"

ถูกต้องแล้วครับ คำว่า Desktop เราแปลอยู่สองอย่าง
- เฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นหลังของหน้าจอของ desktop ทั่วไป ที่ถ้าเป็น
  GNOME จะวาดด้วย nautilus เราแปลว่า "พื้นโต๊ะ"
- desktop ในที่อื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งจะหมายความถึงสภาพแวดล้อมการทำงาน
  เราแปลว่า "เดสก์ท็อป" ทับศัพท์

ปล. "เดสก์ท็อป" มีไม้ไต่คู้บน ท ทหาร นะครับ

เทพ.
-- 
Theppitak Karoonboonyanan
http://linux.thai.net/~thep/

References