← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

Re: ส่งงานแปล pidgin ครับ

 

เรียบร้อยครับ ที่ต้องระวังคือ สัญลักษณ์ครับ ที่หลุดบ่อยคือเครื่องหมาย :
แล้วก็มีเว้นวรรคเกินที่ท้ายข้อความหลายจุดครับ

นอกนั้นเรียบร้อยดี
ขอบคุณมากครับ

2010/9/7 Oompiang IT'8 KMITL <oom-nat@xxxxxxxxxxx>

> 53070026 ณัฐพงศ์ ใจวงศ์ แปลร่วมกับ
> 53070040 ธนาวิทย์ จันทร์เทศ
>  ส่งงานแปลครับ
>      พี่มะระครับคือว่าผมดาวนโหลด pidgin.po ต้นฉบับมาวันที่ 7 ก.ย.
> เพื่อมารวมกับไฟล์ที่แปล
> แต่ว่าไฟล์ต้นฉบับเปิดมามันถูกแปลไปอีกเยอะเลยครับ
> แสดงว่ามีคนอื่นแปลต่อหรือเป็นอันที่ผมเคยส่ง
> ไฟล์ไปแล้วครั้งแรกในห้องตอนอบรม หรือเปล่าครับ
> เพราะเดี๋ยวกลัวว่าจะกลายเป็นแปลไม่ครบครับ
>      แต่ไฟล์นี้ผมแปลต่อจากครั้งที่ส่งในห้องครับ
> ถ้ามีอะไรรบกวนแนะนำด้วยครับ
>
> ขอบคุณครับ
>
> _______________________________________________
> Mailing list: https://launchpad.net/~ubuntu-th<https://launchpad.net/%7Eubuntu-th>
> Post to   : ubuntu-th@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> Unsubscribe : https://launchpad.net/~ubuntu-th<https://launchpad.net/%7Eubuntu-th>
> More help  : https://help.launchpad.net/ListHelp
>
>

References