← Back to team overview

ubuntu-vn team mailing list archive

Định hướng tiếp theo của Ubuntu-VN

 

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Sau bước đầu thành công với việc hướng dẫn, giúp đỡ người mới sử dụng. Hiện
nay Ubuntu-VN đã được chấp nhận làm Loco Team chính thức nhưng vẫn còn trong
vòng thử thách. Vì vậy chúng ta phải đưa ra một bước đi dài lâu hơn cho hoạt
động của cộng đồng. Tập trung vào các vấn đề cụ thể hơn, hỗ trợ phải chất
lượng hơn so với ban đầu hỗ trợ theo số lượng.
Mảng giáo dục rất gần gũi với các các thành viên phần lớn là học sinh , sinh
viên và sử dụng phần mềm mã nguồn mở hàng ngày. Chúng ta không chỉ giúp đỡ
triển khai mà sẽ hỗ trợ kỹ thuật lúc cần thiết tạo một niềm tin cho các
trường thực hiện.
Vậy định hướng lâu dài theo đề nghị của mình là Giáo dục - cụ thể nội dung
sẽ bàn ở các bức thư khác.
Xin mọi người góp ý kiến và trả lời để thể hiện sự đồng ý của mình.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.10 (GNU/Linux)
Comment: Use GnuPG with Firefox : http://getfiregpg.org (Version: 0.7.10)

iEYEARECAAYFAkvO5MsACgkQXFi1YAzl/FqoLQCdHZcuOUMSsSKnR49bY1xKAU6i
O2YAoKNRNDsA5K48z64Hz1nmrz7bX3mA
=7sY8
-----END PGP SIGNATURE-----


-- 
OpenPGP key: D1495710