← Back to team overview

openerpsweden team mailing list archive

Bokföringsmodulen - account - nu helt översatt!

 


Vi kan nu stolt konstatera att bokföringsmodulen nu är helt översatt!

Följande personer har bidragit till den svenska översättningen: Anders
Eriksson, Anders Wallenquist, Andreas Berg, Daniel Stenlöv, Fabien
Pinckaers, Jan-Eric Lindh, Jeanette Eriksson, Magnus Brandt, Mantavya
Gajjar, Mikael Åkerberg, Oliver Dony, Stephan Wirtel, Treecko.

Vi tackar dem för det omfattande arbetet och deras arbetsgivare för att
de tillåtits göra denna insats. Detta är en genombrott och ett viktigt
steg för OpenERP på den svenska marknaden då det blivit betydligt
enklare att implementera produkten.

Av de 188 modulerna som ingår i grundinstallationen av OpenERP återstår
det knappt sju tusen fraser att översätta, mer än halva OpenERP är i
dagsläget på svenska! Andra viktiga moduler som är klara är CRM, EDI,
Dokument, HR, Kundorder (nästan). Följande är på god väg:
produkt/inköp/lager/projekt.

Upplevelsen av OpenERP blir så mycket bättre när systemet är översatt.
Ett mål är att grundinstallationen av OpenERP är helt på svenska,
tillsammans kan vi komma dit!

Knappt 7000 fraser är kvar, om tio personer lägger tolv timmar var så är
vi i hamn.


Follow ups