← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

แจ้ง group mail ของ loco team

 

สวัสดีครับทุกท่าน ก็นี่เป็นครั้งแรกของเมลจาก mailing list ใหม่ ก็ไม่มีไรครับ
แค่จะประกาศว่า loco team ของเรามี group mail แล้ว
ก็ตามเมลที่ได้รับนี้เลยครับ

มะระ