← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

การทักทายแรกของทีมแปล

 

สวัสดีทุกท่านในทีม ubuntu loco team นะครับ คิดว่านี่เป็นเมลฉบับแรกของ group
นี้ ก็คิดว่าผมคงใช้ group mail นี้สำหรับคุยเรื่องงานแปลเป็นการชั่วคราวนะครับ
เนื่องจากมีบักของระบบ launchpad ที่ทำให้ไม่สามารถ subscribe mail ในทีมแปลได้
(~lp-l10n-th) หากไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมครับ

ยังไงแล้วคงมีเมลเรื่องงานแปลตามมาเรื่อยๆ ครับ

มะระ

Follow ups