← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

Re: ขอความเห็นเรื่องคำศัพท์ครับ online offline

 

ลองเปิด pidgin หรือ empathy ดีกว่าครับ แล้วอางอิงคำเอา จะได้ตรงกัน
(ใครพอจำได้ฝากบอกเข้ามาในกรุ๊ปด้วยครับ) จริงแล้วอยากให้ดูใน glossary
แต่มันดันพังอยู่

มะระ

2010/4/26 สล่า หว้าแดง <jernghan@xxxxxxxxx>

> พอดีแปล amsn อยู่
> คำศัพท์พวกนี้ online offline และ profile ควรจะแปลหรือทับศัพท์ไปเลย
> นี่คำแปลของผม
> online - อยู่ในสาย
> offline - ไม่อยู่ในสาย
> profile - ข้อมูลผู้ใช้
>
> อย่างไหนจะดีกว่ากัน
>
>
> _______________________________________________
> Mailing list: https://launchpad.net/~ubuntu-th
> Post to     : ubuntu-th@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> Unsubscribe : https://launchpad.net/~ubuntu-th
> More help   : https://help.launchpad.net/ListHelp
>
>

Follow ups

References