← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

ชวนแปล loco.ubuntu

 

ตอนนี้ ubuntu เริ่มใช้งานเว็บ loco.ubuntu.com อย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับ
เริ่มจากข้อมูล Release party ใน 10.10 จะเลิกเขียนใน Wiki page แล้ว
แต่จะเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าวแทน ก็เลยจะมาชวนแปลหน้าเว็บดังกล่าวครับ

หน้าโครงการอยู่นี่ครับ https://translations.launchpad.net/loco-directory

ช่วยกันไปลงแขกได้แล้ววันนี้ สาวๆ จะได้กรี๊ดกร๊าด

มะระ