← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

เอกสารที่พึ่งใช้

 

คือ พบคำผิดครับ "เอกสารที่พึ่งใช้" ที่ถูกน่าจะเป็น "เอกสารที่เพิ่งใช้"
(ตามไฟล์แนบ) พยายามหาที่จะแก้ แต่ไม่รู้มันอยู่แพกเกจไหน ใครพอทราบวานบอกครับ

ปล.ไม่แน่ใจว่าใน gnome ว่ายังไง จะได้แก้ให้ตรงกัน

มะระ

Follow ups