← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

Re: Fwd: การใส่ "ๆ"

 

ถ้าเอาตามวิธีใช้ไม้ยมก โดยราชบัณฑิตยสถาน ให้เว้นทั้งและหลังครับ

ถ้าเอาความถูกต้อง ก็เว้นหน้าด้วย
ผมสนับสนุนให้เว้นหน้าด้วยตามราชบัณฑิต ฯ ครับ

2010/1/28 Sira Nokyoongtong <gumaraa@xxxxxxxxx>

> พอดีกำลังไล่เช็คคำแปลนะครับ เห็นมีการใส่ "ๆ" สองแบบ
> คือใส่ข้างหน้ากับข้างหลัง และข้างหลังอย่างเดียว
>
> ก็ตามที่พี่เทพตอบมา ทีมเราจะยังไงดีครับ
>
> มะระ
>
> ---------- จดหมายที่ถูกส่งต่อ ----------
> จาก: Theppitak Karoonboonyanan <theppitak@xxxxxxxxx>
> วันที่: มกราคม 28, 2010 7:49 หลังเที่ยง
> หัวเรื่อง: Re: การใส่ "ๆ"
> ถึง: Sira Nokyoongtong <gumaraa@xxxxxxxxx>
>
>
> 2010/1/28 Sira Nokyoongtong <gumaraa@xxxxxxxxx>:
> > ขออนุญาตเมลตรงครับ เข้า group บ่อยไปเดี๋ยวจะรบกวนท่านอื่น
> >
> > ปกติแล้วเวลาใส่ "ๆ" นี่เว้นวรรคหน้าเครื่องหมายไม๊ครับ
> > หรือหลังเครื่องหมายอย่างเดียว ปกติผมเว้นหลังเครื่องหมายอย่างเดียว
> > แต่พอดีตอนนี้ข้อความเริ่มมีสองแบบ จะได้เข้าไปสรุปในกรุ๊ปของ launchpad
>
> รถ. ท่านให้เว้นหน้าหลังเลยครับ แต่ตอนนี้ผมก็ใช้สองแบบ
> ใน UI จะไม่เว้นหน้า เว้นแต่หลัง  เพราะเขาใช้กันมาอย่างนั้น
> ตั้งแต่ก่อนผมเข้ามา แต่ใน help จะเว้นหน้า-หลังตลอดครับ
>
> เทพ.
> --
> Theppitak Karoonboonyanan
> http://linux.thai.net/~thep/ <http://linux.thai.net/%7Ethep/>
>
>
> _______________________________________________
> Mailing list: https://launchpad.net/~ubuntu-th<https://launchpad.net/%7Eubuntu-th>
> Post to     : ubuntu-th@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> Unsubscribe : https://launchpad.net/~ubuntu-th<https://launchpad.net/%7Eubuntu-th>
> More help   : https://help.launchpad.net/ListHelp
>
>

Follow ups

References