← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

Re: Fwd: การใส่ "ๆ"

 

+1 ถ้าไม่มีใครแย้งก็ตามนั้นนะครับ

มะระ

เมื่อ มกราคม 28, 2010 8:44 หลังเที่ยง, Ake K. <ananuti@xxxxxxxxxxxxxx>เขียนว่า:

> ถ้าเอาตามวิธีใช้ไม้ยมก โดยราชบัณฑิตยสถาน ให้เว้นทั้งและหลังครับ
>
> ถ้าเอาความถูกต้อง ก็เว้นหน้าด้วย
> ผมสนับสนุนให้เว้นหน้าด้วยตามราชบัณฑิต ฯ ครับ
>
> 2010/1/28 Sira Nokyoongtong <gumaraa@xxxxxxxxx>
>
>> พอดีกำลังไล่เช็คคำแปลนะครับ เห็นมีการใส่ "ๆ" สองแบบ
>> คือใส่ข้างหน้ากับข้างหลัง และข้างหลังอย่างเดียว
>>
>> ก็ตามที่พี่เทพตอบมา ทีมเราจะยังไงดีครับ
>>
>> มะระ
>>
>> ---------- จดหมายที่ถูกส่งต่อ ----------
>> จาก: Theppitak Karoonboonyanan <theppitak@xxxxxxxxx>
>> วันที่: มกราคม 28, 2010 7:49 หลังเที่ยง
>> หัวเรื่อง: Re: การใส่ "ๆ"
>> ถึง: Sira Nokyoongtong <gumaraa@xxxxxxxxx>
>>
>>
>> 2010/1/28 Sira Nokyoongtong <gumaraa@xxxxxxxxx>:
>> > ขออนุญาตเมลตรงครับ เข้า group บ่อยไปเดี๋ยวจะรบกวนท่านอื่น
>> >
>> > ปกติแล้วเวลาใส่ "ๆ" นี่เว้นวรรคหน้าเครื่องหมายไม๊ครับ
>> > หรือหลังเครื่องหมายอย่างเดียว ปกติผมเว้นหลังเครื่องหมายอย่างเดียว
>> > แต่พอดีตอนนี้ข้อความเริ่มมีสองแบบ จะได้เข้าไปสรุปในกรุ๊ปของ launchpad
>>
>> รถ. ท่านให้เว้นหน้าหลังเลยครับ แต่ตอนนี้ผมก็ใช้สองแบบ
>> ใน UI จะไม่เว้นหน้า เว้นแต่หลัง  เพราะเขาใช้กันมาอย่างนั้น
>> ตั้งแต่ก่อนผมเข้ามา แต่ใน help จะเว้นหน้า-หลังตลอดครับ
>>
>> เทพ.
>> --
>> Theppitak Karoonboonyanan
>> http://linux.thai.net/~thep/ <http://linux.thai.net/%7Ethep/>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Mailing list: https://launchpad.net/~ubuntu-th<https://launchpad.net/%7Eubuntu-th>
>> Post to     : ubuntu-th@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
>> Unsubscribe : https://launchpad.net/~ubuntu-th<https://launchpad.net/%7Eubuntu-th>
>> More help   : https://help.launchpad.net/ListHelp
>>
>>
>

References