← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

Re: ขอคำใหม่ใน ubuntu: memenu

 

"เมนูตัวฉัน" ดูกระชับและสื่อถึง MeMenu ดีครับ
เบื้องต้นผมเลือกอันนี้นะครับ รอท่านอื่นเสนอ เผื่อมีถูกใจกว่า

มะระ

2010/3/21 สล่า หว้าแดง <jernghan@xxxxxxxxx>:
> ดูๆแล้วมันเป็นรายการสนทนาในเครือข่ายต่างๆ จะทับศัพท์เป็น มีเมนู หรือ เมนูฉัน
> มันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร
> แต่ถ้าให้แปลผมขอเสนอ "ข่ายสนทนา" เพราะจะเป็นการบอกว่าตัวนี้มันใช้พูดคุย
> และใช้ได้หลายตัว
>
> เมื่อ 20 มีนาคม 2553, 15:51, Sira Nokyoongtong <gumaraa@xxxxxxxxx> เขียนว่า:
>>
>> มีคำเพิ่มใหม่ใน ubuntu คือ memenu ครับ ไม่รู้จะเรียกอะไรดี
>> ปัจจุบันทับศัพท์อยู่
>>
>> https://wiki.ubuntu.com/MeMenu
>>
>> เสนอกันทีครับ
>>
>> มะระ
>> _______________________________________________
>> Mailing list: https://launchpad.net/~ubuntu-th
>> Post to     : ubuntu-th@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
>> Unsubscribe : https://launchpad.net/~ubuntu-th
>> More help   : https://help.launchpad.net/ListHelp
>
>

Follow ups

References