← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

Re: Re: ขอคำใหม่ใน ubuntu: memenu

 

สื่อถึง MeMenu, แต่ ผมว่า แม้แต่คำว่า MeMenu เอง ก็เข้าใจยาก ว่ามันไว้ทำอะไร.
ในมุมมอง นักพัฒนา (ที่ไม่ใช่มุมมองนักแปล) จึงอยากจะเลือกใช้
สิ่งที่เข้าใจได้ง่าย ว่ามันใช้ทำอะไร ดีกว่า.
มันสื่อถึง MeMenu ก็จริง, แต่ มันสื่อถึงฟังก์ชันของมันได้น้อย, เพราะ
แม้แต่คำว่า MeMenu เอง ก็สื่อถึงฟังก์ชันได้น้อย.

การพยายามให้สื่อถึง MeMenu นั่นคืองานแปล.
แต่ผมคิดว่านี่ไม่ควรจะเป็นงานแปล.
นี่ควรจะเป็นงานออกแบบ user interface ภาษาไทย ซะมากกว่า.

On 3/22/10, Sira Nokyoongtong <gumaraa@xxxxxxxxx> wrote:
> "เมนูตัวฉัน" ดูกระชับและสื่อถึง MeMenu ดีครับ
> เบื้องต้นผมเลือกอันนี้นะครับ รอท่านอื่นเสนอ เผื่อมีถูกใจกว่า
>
> มะระ
>
> 2010/3/21 สล่า หว้าแดง <jernghan@xxxxxxxxx>:
>
> > ดูๆแล้วมันเป็นรายการสนทนาในเครือข่ายต่างๆ จะทับศัพท์เป็น มีเมนู หรือ เมนูฉัน
> > มันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร
> > แต่ถ้าให้แปลผมขอเสนอ "ข่ายสนทนา" เพราะจะเป็นการบอกว่าตัวนี้มันใช้พูดคุย
> > และใช้ได้หลายตัว
> >
> > เมื่อ 20 มีนาคม 2553, 15:51, Sira Nokyoongtong <gumaraa@xxxxxxxxx> เขียนว่า:
> >>
> >> มีคำเพิ่มใหม่ใน ubuntu คือ memenu ครับ ไม่รู้จะเรียกอะไรดี
> >> ปัจจุบันทับศัพท์อยู่
> >>
> >> https://wiki.ubuntu.com/MeMenu
> >>
> >> เสนอกันทีครับ
> >>
> >> มะระ

Follow ups

References