← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

Re: ขอความเห็นเรื่องคำศัพท์ครับ online offline

 

ใน MeMenu ของ Ubuntu ผมเห็นมันมีคำว่า "อยู่" กับ "ไม่อยู่"
แต่ไม่แน่ใจว่าคำอังกฤษมันเป็น available รึเปล่า

2010/4/28 Pichai <tingtong003tomy@xxxxxxxxx>

> ใน Pidgin ใช้ทับศัพท์ครับ
> __________________________________________
> เมื่อ อ. 2010-04-27 เวลา 08:46 +0700, Sira Nokyoongtong เขียนว่า:
> > ลองเปิด pidgin หรือ empathy ดีกว่าครับ แล้วอางอิงคำเอา จะได้ตรงกัน
> > (ใครพอจำได้ฝากบอกเข้ามาในกรุ๊ปด้วยครับ) จริงแล้วอยากให้ดู
> > ใน glossary แต่มันดันพังอยู่
> >
> >
> > มะระ
> >
> > 2010/4/26 สล่า หว้าแดง <jernghan@xxxxxxxxx>
> >     พอดีแปล amsn อยู่
> >     คำศัพท์พวกนี้ online offline และ profile ควรจะแปลหรือทับศัพท์
> >     ไปเลย
> >     นี่คำแปลของผม
> >     online - อยู่ในสาย
> >     offline - ไม่อยู่ในสาย
> >     profile - ข้อมูลผู้ใช้
> >
> >     อย่างไหนจะดีกว่ากัน
> >
> >
> >     _______________________________________________
> >     Mailing list: https://launchpad.net/~ubuntu-th
> >     Post to : ubuntu-th@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> >     Unsubscribe : https://launchpad.net/~ubuntu-th
> >     More help : https://help.launchpad.net/ListHelp
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Mailing list: https://launchpad.net/~ubuntu-th
> > Post to   : ubuntu-th@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> > Unsubscribe : https://launchpad.net/~ubuntu-th
> > More help  : https://help.launchpad.net/ListHelp
>
>
>

Follow ups

References