← Back to team overview

ubuntu-th team mailing list archive

Re: ขอความเห็นเรื่องคำศัพท์ครับ online offline

 

เป็น available ครับ
________________________________________-
เมื่อ พ. 2010-04-28 เวลา 15:50 +0700, Sira Nokyoongtong เขียนว่า:
> ใน MeMenu ของ Ubuntu ผมเห็นมันมีคำว่า "อยู่" กับ "ไม่อยู่" แต่ไม่แน่ใจ
> ว่าคำอังกฤษมันเป็น available รึเปล่า
> 
> 2010/4/28 Pichai <tingtong003tomy@xxxxxxxxx>
>     ใน Pidgin ใช้ทับศัพท์ครับ
>     __________________________________________
>     เมื่อ อ. 2010-04-27 เวลา 08:46 +0700, Sira Nokyoongtong เขียน
>     ว่า:
>     
>     > ลองเปิด pidgin หรือ empathy ดีกว่าครับ แล้วอางอิงคำเอา จะได้
>     ตรงกัน
>     > (ใครพอจำได้ฝากบอกเข้ามาในกรุ๊ปด้วยครับ) จริงแล้วอยากให้ดู
>     > ใน glossary แต่มันดันพังอยู่
>     >
>     >
>     > มะระ
>     >
>     > 2010/4/26 สล่า หว้าแดง <jernghan@xxxxxxxxx>
>     > พอดีแปล amsn อยู่
>     > คำศัพท์พวกนี้ online offline และ profile ควรจะแปลหรือ
>     ทับศัพท์
>     > ไปเลย
>     > นี่คำแปลของผม
>     > online - อยู่ในสาย
>     > offline - ไม่อยู่ในสาย
>     > profile - ข้อมูลผู้ใช้
>     >
>     > อย่างไหนจะดีกว่ากัน
>     >
>     >
>     > _______________________________________________
>     > Mailing list: https://launchpad.net/~ubuntu-th
>     > Post to : ubuntu-th@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
>     > Unsubscribe : https://launchpad.net/~ubuntu-th
>     > More help : https://help.launchpad.net/ListHelp
>     >
>     >
>     >
>     > _______________________________________________
>     > Mailing list: https://launchpad.net/~ubuntu-th
>     > Post to : ubuntu-th@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
>     > Unsubscribe : https://launchpad.net/~ubuntu-th
>     > More help : https://help.launchpad.net/ListHelp
>     
>     
>     
> 

Follow ups

References